Homepage Banner japanese
Banner jplovecrose online 2017
Banner-travel-online-crose

เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น กับเรา

iLoveJapanese.org สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยเรามีสำนักงานหลักทั้งในกรุงเทพมหานครและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เราให้ข้อมูลแนะแนวการเรียนต่อ และโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนไทยในการไปเรียนภาษาในประเทศญี่ปุ่น ทีมงาน iLovejapanese.org ทุกคนมีความยินดีและภาคภูมิใจในการทำงานทางด้านการศึกษานี้ เนื่องจากพวกเราเชื่อว่า นักเรียนทุกคนควรได้รับโอกาสที่ดีในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่สนุก ปลอดภัย มีการศึกษาขั้นสูง อีกทั้งยังอุดมไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ชวนให้มาสัมผัสอีกด้วย โรงเรียนของเรามีข้อมูลของโรงเรียนสอนภาษา ที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ตลอดจนแหล่งพบปะออนไลน์อันเป็นแหล่งแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กัน

วิดีโอรีวิวจากนักเรียน

เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น - โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ARC Academy Tokyo

Tokyo

โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มา เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี[…]

Tokyo Galaxy

Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy เป็นศูนย์รวมนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบรับความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้ ที่ผ่านมาเราจึงพยายามพัฒนาหลักสูตรต่างๆมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเรามีความตั้งใจว่าจะคอยรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน แล้วนำข้อคิดเห็นนั้นไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนและสร้างสิ่งแวดล้อมในการศึกษา[…]

ARC Academy Shinjuku

Shinjuku

โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มา เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี[…]

ARC Academy Kyoto

Kyoto

โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกมา เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี[…]

Sendagaya Japanese Institute

Shinjuku-ku

Sendagaya Japanese Institute มีจุดมุ่งหมายมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนภาษาญี่ป่นแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น […]

ARC Academy Osaka

Osaka

โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มา เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี[…]

Kanrin Japanese School

Yokohama

โรงเรียนภาษาคันรินตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า พวกเราต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลกที่มีความประสงค์ที่จะ เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนมีระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น นักเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับความรู้เบื้องต้นทางภาษา และจะได้รับการจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม ซึ่งความตั้งใจและการหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนี้ ถือเป็น 2 ปัจจัยหลัก […]

Samu Language School

Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาซามุ เป็นโรงเรียนที่มีการสอนทั้งภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนค้นพบความฝันของตนเอง ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันว่า กาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง[…]

Edo Cultural Center

Tokyo

สถาบันเอโดะคัลเจอรัลเซ็นเตอร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1984 ตั้งแต่นั้นมาก็มีนักเรียนกว่า 10,000 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้เข้ามา เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น นั่นคือที่สถาบันภาษาของเรานั่นเอง และทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่กลมเกลียวกันระหว่างนานาชาติและญี่ปุ่น การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทางสถาบันเอโดะคัลเจอรัลเซ็นเตอร์จึงมิใช่[…]

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกโรงเรียนไหมคะ
พวกเราจะช่วยคุณเองค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ข่าว

ทีมของพวกเรา

MAI

General Manager

Bangkok, Thailand

ALEX

General Director

Bangkok, Thailand

NIST

Program Coordinator

Bangkok, Thailand

JULIA

Onsite Coordinator

Tokyo, Japan