Compare Listings

นักศึกษาร่วมฝึกงานกับ I Love Japan Group

สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2017 ที่ผ่านมา

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงานด้านการท่องเที่ยว 2 คนด้วยกัน ได้แก่

  1. นายสิริพล คิดสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
  2. นางสาวสุธีรา ศรีเตชะ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4

ขอให้น้องๆนักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดีๆตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ ^__^

ชมภาพบรรยากาศการฝึกงานวันแรกได้เลยค่ะ 🙂

Comments are closed.