นักศึกษารุ่นสอง ร่วมฝึกงานกับ I Love Japan

interns vol. 2

สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 2
ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาด้วยกันทั้งหมด 4 คน ได้แก่

  1. นางสาวสิริรดา สาณศิลปิน มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
  2. นายอัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  3.  นายชานน ตระกูลวาปี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  4. นางสาวภามิน วิมลสุขนพรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา(ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปีที่ 4

ขอให้น้องๆนักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดีๆตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ ^__^

Comments are closed.
ข่าว

Orientation_July2017
interns vol. 2
Fan meeting in Japan 2017
Tobu Event 2017
Thai Festival 2017
win a trip to Japan 2017
meet & greet in japan
student orientation
YouTube Creator Connect on Cruise
miyavi at UN
meet and greet
TCJ visits office
Japan Expo 2017
seminar 19 feb
sendagaya visits our office
Edo Cultural Center staff
Maisensei_Japan Xxpo 2017
ไม่ต้องเก่งก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้
chiba event
ILoveJapan in Kobe