นักศึกษารุ่นสอง ร่วมฝึกงานกับ I Love Japan

interns vol. 2

สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 2
ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาด้วยกันทั้งหมด 4 คน ได้แก่

  1. นางสาวสิริรดา สาณศิลปิน มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
  2. นายอัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  3.  นายชานน ตระกูลวาปี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  4. นางสาวภามิน วิมลสุขนพรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา(ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปีที่ 4

ขอให้น้องๆนักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดีๆตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ ^__^

Comments are closed.
ข่าว

Student Tawan
Student Ying
Guita
คลินิค
น้องโซ่
น้องเจน
Non
Jill
2005-11-27
wpid-2015_06_02_04_33_2
f1776fa5d93333ada90267333e8c458a
10887493_1071625609542528_1618320158041043860_o
couple
gome_25590714-071858_1
13072999_10156972265860294_1601247596_o
kanji
shortkanjihead
cover-gai_25591114-132606_1
katakanahead
soccer_ganbare_nippon