Compare Listings

นักศึกษารุ่นสาม ร่วมฝึกงานกับ I Love Japan

สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2018 – เมษายน 2018

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 3
ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาด้วยกันทั้งหมด 3 คน ได้แก่

  1. นางสาววิภาพร เอนกกิตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายขายทัวร์ญี่ปุ่น
  2. นางสาวชลธิชา แก้วนพคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  3. นางสาวอัจฉราพรรณ คำแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์

ขอให้น้อง ๆ นักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ ^__^

Comments are closed.