Compare Listings

Application

รายละเอียดค่าเล่าเรียน

สามารถดูค่าเล่าเรียนของแต่ละโรงเรียน รวมถึงค่าละเอียดอื่นๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ประจำปี 2017

เลือกโรงเรียนที่ต้องการ

สามารถค้นหาโรงเรียนได้โดยคลิกปุ่ม ‘ค้นหาโรงเรียน’ ด้านล่างนี้ และหลังจากเลือกโรงเรียนที่สนใจได้แล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้โดยตรง

กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม

โรงเรียนและระยะเวลาเรียนที่นักเรียนต้องการ

ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

ข้อมูลติดต่อ

หลักสูตรระยะยาว

ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี)
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการการสมัครล่วงหน้า 6 เดือน

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
สมัครภายใน กรกฎาคม กันยายน มกราคม มีนาคม

เราจะส่งใบสมัครของนักเรียนให้กับทางโรงเรียนในญี่ปุ่น พร้อมทั้งการรายงานผลการคัดนักเรียนรอบแรกทันทีที่ทราบผล (ภายในหนึ่งสัปดาห์) หากการสมัครเรียนของนักเรียนไม่ผ่านการพิจารณา เราจะทำการติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นที่ใกล้เคียงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ส่งเอกสารภายใน สิงหาคม ตุลาคม กุมภาพันธ์ เมษายน

หลังจากทางโรงเรียนตอบรับการสมัครเรียนแล้ว นักเรียนจะส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทั้งหมดไปยังอีเมล apply@ilovejapanese.org (อีเมลดังกล่าวเป็นของทีม iLoveJapanese)

หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะส่งเอกสารเหล่านั้นไปยังโรงเรียนที่นักเรียนเลือก และจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการการสมัครเป็นระยะ

ภาคเรียน มการาคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ส่งเอกสารภายใน กันยายน พฤศจิกายน มีนาคม พฤษภาคม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น (入国管理局) มีหน้าที่อนุมัติการยื่นขอวีซ่าระยาว โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-4 เดือน ในระหว่างนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากนักเรียนได้ทุกเมื่อ

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
แจ้งผลภายใน พฤศจิกายน – ต้นกุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ – ต้นเมษายน พฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สิงหาคม – ต้นกันยายน

ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนประมาณ 2 เดือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลการตอบรับให้ได้ทราบ ถ้าวีซ่าของนักเรียนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางโรงเรียนในญี่ปุ่นก็จะได้รับหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักของนักเรียน

และขั้นตอนต่อไป ก็คือ การค้นหาที่พักในญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเลือกสถานที่และการจองที่พักของนักเรียนระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ชำระภายใน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการชำระค่าเล่าเรียน  ทางโรงเรียนจะทำการส่งใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และเราจะนำไปมอบให้นักเรียนในลำดับต่อไป โดยนักเรียนสามารถชำระค่าเรียนกับทางโรงเรียนได้โดยตรง โดยการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ
สำหรับนักเรียนที่ทำการจองที่พัก  ค่าที่พักจะระบุอยู่ในใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับนักเรียนที่ทำการจองที่พัก ค่าที่พักจะระบุอยู่ในใบกำกับภาษีนี้ด้วยเช่นกัน

หลังจากที่โรงเรียนได้ตรวจสอบจากชำระค่าเล่าเรียนจากนักเรียนแล้ว โรงเรียนจะทำการส่งหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักมายังสำนักงาน iLoveJapanese ในประเทศไทย ด้วยการส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (International Express Mail หรือ DHL)

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ภายใน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

จากนี้จะเป็นการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของเราจะรวบรวมเอกสารทั้งหมด รวมถึงหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าให้นักเรียน ทั้งนี้ ทางเราขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีอำนาจในการร้องขอให้นักเรียนมายื่นเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้เช่นกัน ดังนั้นเราขอแนะนำให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม และหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่มีการดำเนินเรื่องขอวีซ่า หลังจากที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของเราจะให้ทราบทันทีที่การขอวีซ่าได้รับการอนุมัติ และนักเรียนสามารถมารับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) กลับไปได้ที่ออฟฟิศของเรา

ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทนสามารถขยายกระบวนการการตรวจสอบได้มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

ต่อจากนี้ จะเป็นการจองที่พักในญี่ปุ่นและเตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทาง!  เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดงานปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนก่อนเดินทาง  เราจะแจ้งเที่ยวบินกับวันเดินทางให้นักเรียนทราบ (ประมาณ 2 วันล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน) เพื่อที่นักเรียนจะสามารถจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ล่วงหน้า ภายในงานจะมีกิจกรรม และจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้นักเรียนเมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้มีโอกาสพบปะเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกัน

ในวันเดินทาง เจ้าหน้าที่ของเราจะไปพบนักเรียนที่สนามบินในประเทศไทย และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมารอรับนักเรียนที่สนามบิน (มีค่าใช้จ่าย) และนำนักเรียนไปยังที่พัก

หลักสูตรระยะสั้น

ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (1 – 3 เดือน)
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการการสมัครล่วงหน้า 3 เดือน

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
สมัครภายใน กันยายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน

เราจะส่งใบสมัครของนักเรียนให้กับทางโรงเรียนในญี่ปุ่น พร้อมทั้งการรายงานผลการคัดนักเรียนรอบแรกทันทีที่ทราบผล (ภายในหนึ่งสัปดาห์) หากการสมัครเรียนของนักเรียนไม่ผ่านการพิจารณา เราจะทำการติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นที่ใกล้เคียงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ส่งเอกสารภายใน ตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฎาคม

หลังจากทางโรงเรียนตอบรับการสมัครเรียนแล้ว นักเรียนจะส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทั้งหมดไปยังอีเมล apply@ilovejapanese.org (อีเมลดังกล่าวเป็นของทีม iLoveJapanese)

หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะส่งเอกสารเหล่านั้นไปยังโรงเรียนที่นักเรียนเลือก และจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการการสมัครเป็นระยะ

และขั้นตอนต่อไป ก็คือ การค้นหาที่พักในญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ทั้งได้ด้านการเลือกสถานที่และการจองที่พักของนักเรียนระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ชำระภายใน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ มีนาคม สิงหาคม

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการชำระค่าเล่าเรียน  ทางโรงเรียนจะทำการส่งใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และเราจะนำไปมอบให้นักเรียนในลำดับต่อไป โดยนักเรียนสามารถชำระค่าเรียนกับทางโรงเรียนได้โดยตรง โดยการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ
สำหรับนักเรียนที่ทำการจองที่พัก  ค่าที่พักจะระบุอยู่ในใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับนักเรียนที่ทำการจองที่พัก ค่าที่พักจะระบุอยู่ในใบกำกับภาษีนี้ด้วยเช่นกัน

หลังจากที่โรงเรียนได้ตรวจสอบจากชำระค่าเล่าเรียนจากนักเรียนแล้ว โรงเรียนจะทำการส่งหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักมายังสำนักงาน iLoveJapanese ในประเทศไทย ด้วยการส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (International Express Mail หรือ DHL)

ภาคเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ภายใน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

จากนี้จะเป็นการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของเราจะรวบรวมเอกสารทั้งหมด รวมถึงหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าให้นักเรียน ทั้งนี้ ทางเราขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีอำนาจในการร้องขอให้นักเรียนมายื่นเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้เช่นกัน ดังนั้นเราขอแนะนำให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม และหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่มีการดำเนินเรื่องขอวีซ่า หลังจากที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของเราจะให้ทราบทันทีที่การขอวีซ่าได้รับการอนุมัติ และนักเรียนสามารถมารับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) กลับไปได้ที่ออฟฟิศของเรา

ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทนสามารถขยายกระบวนการการตรวจสอบได้มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

ต่อจากนี้ จะเป็นการจองที่พักในญี่ปุ่นและเตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทาง!  เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดงานปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนก่อนเดินทาง  เราจะแจ้งเที่ยวบินกับวันเดินทางให้นักเรียนทราบ (ประมาณ 2 วันล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน) เพื่อที่นักเรียนจะสามารถจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ล่วงหน้า ภายในงานจะมีกิจกรรม และจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้นักเรียนเมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้มีโอกาสพบปะเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกัน

ในวันเดินทาง เจ้าหน้าที่ของเราจะไปพบนักเรียนที่สนามบินในประเทศไทย และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมารอรับนักเรียนที่สนามบิน (มีค่าใช้จ่าย) และนำนักเรียนไปยังที่พัก