All Schools

Schools

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

 • ISI Japanese Language School (Kyoto)

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มีโรงเรียนสาขา 2 แห่งในโตเกียวและอีกหนึ่งสาขาที่เกียวโต แต่ละปี ISI มีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

 • ISI Japanese Language School (Nagano)

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ในแต่ละปีมีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

 • ISI Japanese Language School (Ikebukuro)

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มีโรงเรียนสาขา 2 แห่งในโตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะและอิเคบุคุโระ) และอีกหนึ่งสาขาที่เกียวโต แต่ละปี ISI มีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

 • ISI Japanese Language School (Takadanobaba)

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ในแต่ละปีมีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

 • Japan Tokyo International School

  โรงเรียนของเรารับนักเรียนจากทั่วโลกเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนจากประเทศต่างๆ นักเรียนของเรามีมากมายหลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้อาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าเรียนในโรงเรียนของเรา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เราจึงมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของทุกคน

 • Genki Japanese And Culture School

  โรงเรียนสอนภาษาเก็งคิ เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาเรียนภาษาในประเทศญี่ปุ่นและต้องการเรียนต่อญี่ปุ่นด้วย โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียว เรามีความเชี่ยวชาญในการสอนการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป หลักสูตรของพวกเราเหมาะสมเป็นอย่างยื่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ภาษาหลักไม่มีการใช้ตัวอักษรคันจิ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี

 • ARC Academy Shinjuku

  โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มาเรียนภาษาภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี

 • Sendagaya Japanese Institute

  Sendagaya Japanese Institute มีจุดมุ่งหมายมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนภาษาญี่ป่นแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 • Kudan Institute

  สถาบันคูดันของเรามีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้กับทุกคนที่สนใจ ดังนั้นเราจึงได้เปิดหลักสูตรห้องเรียนที่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์เหล่านี้เมื่ออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โรงเรียนของเราเชื่อว่าการเรียนภาษาต่างประเทศ มิใช่แค่การนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน และเรียนแค่ภาษาเท่านั้น แต่พวกเรามีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

 • Kanrin Japanese School

  โรงเรียนภาษาคันรินตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า พวกเราต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลกที่มีความประสงค์ที่จะเรียนภาษา โดยทางโรงเรียนมีระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น นักเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับความรู้เบื้องต้นทางภาษา และจะได้รับการจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม ซึ่งความตั้งใจและการหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนี้ ถือเป็น 2 ปัจจัยหลัก

Showing Schools 1-10 of 17