Class Level

บทนำ – ระดับสูง (มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดระดับ)

ระดับพื้นฐาน

ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือสามารถพูดทักทายและสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางได้ระ

ดับต้น

เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารได้(เช่น การซื้อของ, การชวนเพื่อน, การถามทาง, การขออนุญาต, พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตได้ เป็นต้น) อ่านและเขียนอักษรฮิรากานะ, คาตะคานะ และอักษรคันจิได้ประมาณ 50-300 คำ

ระดับกลางเบื้องต้น

พูดภาษาสุภาพได้ตามสถานการณ์ต่างๆ และพูดภาษาอย่างไม่เป็นทางการได้ อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 300-600 คำ ระดับกลางพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และเขียนเรียงความได้ อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 600-1,000 คำ

ระดับสูง

พูดคล่อง และเป็นธรรมชาติพอสมควร ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่มีอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 1,000 คำ

เป้าหมายสำหรับหลักสูตร Study Abroad (1 เทอม = 3 เดือน) – LONG TERM

จำนวนเทอม ระดับ เป้าหมาย (Can-Do)
1 พื้นฐาน (Beginner) สามารถสนทนาระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่น
2 ระดับต้น (Elementary) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและเขียนเป็นประโยคได้
3 เตรียมพร้อมไประดับกลาง(Pre-intermediate)
4 ระดับกลางเบื้องต้น (Lower-Intermediate) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว และมีคลังศัพท์มากเพียงพอที่จะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนวิชาชีพต่างๆได้ (Senmon Gakko)
5 ระดับกลาง (Intermediate)
6
7 ระดับสูง (Advanced) ไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากพอต่อการสอบเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
8
9 ระดับสูงสุด (Superior) สามารถโต้วาทีได้เสมือนเจ้าของภาษาในหัวข้อเฉพาะต่างๆ อีกทั้งยังสามารถพูดคุยพร้อมให้เหตุผลอธิบายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 10

เป้าหมายสำหรับหลักสูตรเข้มข้น (1 เทอม = 3 เดือน) – INTENSIVE SHORT TERM

เทอม ระดับ เป้าหมาย (Can-Do)
1 พื้นฐาน (Beginner) สามารถสนทนาระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่น (แนะนำตัว, ซื้อของ,สั่งอาหารในร้านอาหาร, เชิญเพื่อนๆ ฯลฯ)
2 ระดับต้น 1 (Elementary 1) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนหนึ่ง (ถามทาง, ขออนุญาต, ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น)
3 ระดับต้น 2 (Elementary 2) สามารถใช้ภาษาสุภาพหรือภาษาแบบกันเองได้เหมาะสมตามสถานการณ์
4 เตรียมพร้อมไประดับกลาง(Pre-intermediate) ทบทวนรูปแบบประโยคที่เรียนมาในชั้นต้น และสามารถนำมาใช้ได้จริง อีกทั้งยังสามารถอธิบายความรู้สึกหรือเขียนบทความได้
5 ระดับกลาง (Intermediate) สามารถสนทนาได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งอธิบายความรู้สึก  สามารถอ่านและเขียนข้อมูลและรูปแบบประโยคได้
6
7 ระดับสูง (Advanced) สามารถสทนาโต้ตอบได้ทุกหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเจาะจง หรือหัวข้อทั่วๆไป  สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของข่าวในหนังสือพิมพ์ โฆษณา และนิตยสาร เป็นต้น
8

School Timetable

หลักสูตรระยะสั้น

  • วันจันทร์ – วันศุกร์
  • 9:15-12:30 / 13:30-16:45
  • (กำหนดเวลาเรียนตามระดับ)

หลักสูตรระยะยาว

  • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 4 คาบ (1คาบ 45 นาที) วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่มีการเรียนการสอน และในตอนเข้าเรียนจะมีการทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่นเพื่อทำการแยกห้องเรียน หลังจากนั้นในการเลือกหลักสูตรถัดไป จะดูผลการเรียนของหลักสูตร ณ ตอนนี้ เป็นการอ้างอิง สำหรับชั่วโมงการเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรช่วงเช้า

(ระดับกลาง, ระดับสูง)

หลักสูตรช่วงบ่าย

(พื้นฐาน, ชั้นต้น)

คาบที่ 1 9:15 – 10:00 13:30 – 14:15
คาบที่ 2 10:00 – 10:45 14:15 – 15:00
คาบที่ 3 11:00 – 11:45 15:15 – 16:00
คาบที่ 4 11:45 – 12:30 16:00 – 16:45

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.