General Information

สถาบันเอโดะคัลเจอรัลเซ็นเตอร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1984 ตั้งแต่นั้นมาก็มีนักเรียนกว่า 10,000 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้เข้ามาศึกษาภาษา ณ สถาบันภาษาญี่ปุ่นของเรา และทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่กลมเกลียวกันระหว่างนานาชาติและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทางสถาบันเอโดะคัลเจอรัลเซ็นเตอร์จึงมิใช่เป็นสถาบันที่สอนแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่เราจะยังพาท่านผู้เรียนไปทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

Description

 1. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพและความใฝ่ฝันของนักเรียนอย่างมืออาชีพ
  เอโดะ คัลเจอรัลเซ็นเตอร์ เป็นสมาชิกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ในเครือของ ICHISHIN ผู้ซึ่งให้บริการในด้านการศึกษามากมาย นอกจากการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น ทางศูนย์ของเรายังมีการให้คำแนะนำนักเรียนของเราเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดมุ่งหวัง เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางที่กว้างขึ้นสำหรับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น เราต้องการให้นักเรียนของเราแน่ใจได้ว่า ทุกคนจะสามารถสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษา อาทิเช่น “Japanese Language Proficiency Test” และ “Examination for Japanese University Admission for International Students” จะมีการบรรยายเพิ่มเติมในระหว่างเรียนหรือหลังจากเลิกเรียน ทางโรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนที่เป็นบทเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนผุ้มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งชั้นเรียนนี้เอง จะเพิ่มทักษะการรายงานเรื่องราวต่างๆ รวมไปถึงทำให้การอภิปรายของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น
  โรงเรียนของเรามีระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น เราจะทำการแบ่งนักเรียนไปตามระดับทักษะภาษาของแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนทุกคนได้เรียนอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสมสำหรับตนเอง โดยจะมีการทดสอบเพื่อเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียนทุก 3 เดือน นอกจากความรู้ที่จะได้รับจากในหนังสือเรียนและการทำการบ้านแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน “ICHISHIN Wing Net” และเรายังยินดีให้คำแนะนำด้านการสอบสัมภาษณ์และการเขียนเรียงแก่นักเรียนความทุกเมื่อ
 3. มีระบบ Reliable W Class Teachers
  ระบบนี้ หมายถึงการรวบรวมคุณครูที่สอนที่มากประสบการณ์ มาช่วยชี้แนะนักเรียนทั้งในด้านการเรียนภาษาและการหางาน นอกจากนี้ ยังมีระบบที่เรียกว่า “เมนโดมิ” ที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนควบคุมทุกด้านในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น การหางานพาร์ทไทม์ และปัญหาระหว่างพักอาศัย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีเจ้าหน้าที่ประจำที่สามารถพูดภาษาจีน เกาหลี และอังกฤษ ในกรณีที่นักเรียนต้องการพูดขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอื่นที่นักเรียนสามารถสื่อสารได้
 4. เข้าเรียน 90% ของการเรียนหนึ่งคอร์ส
  การเข้าเรียนสายหรือขาดเรียนบ่อยครั้ง ไม่เพียงแต่ลดแรงบันดาลใจในการเรียนเท่านั้น แต่ยังทำให้กิจวัตรประจำวันแย่ลงด้วยเช่นกัน โรงเรียนของเรามีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่า การมองโลกในแง่ดีและมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีในแต่ละวันนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในต่างแดน แต่กระนั้น เราจะมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนอย่างเข้มงวด นักเรียนที่มาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจะได้รับรางวัลในทุก ๆ สามเดือน
 5. กิจกรรมพิเศษ
  โรงเรียนเอโดะ คัลเจอรัลเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาซากะ ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางของโตเกียว ว่ากันว่านิสัยของคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน รวมไปถึงประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะต่างๆที่มีให้เห็นในตอนนี้นั้น ล้วนมีรากฐานมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ทางโรงเรียนของเรามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากที่ท่านได้เข้าเรียนกับโรงเรียนของเรา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้น และรวมไปถึงการเรียนรู้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แสนวิเศษนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

Students Stats

ประมาณ 300 คนในหนึ่งปีการศึกษา มีนักเรียนโดยเฉลี่ย 10 – 18 คน/ห้อง เป็นนักเรียนชาวจีน 61%, เวียดนาม 17.9%, เนปาล 10.1%, มองโกเลีย 2.9% และชาติอื่นๆอีก 3.7%

Study Programs

หลักสูตรระยะสั้น (1 – 3 เดือน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นในระหว่างปิดภาคเรียน หรือผู้ที่สนใจมาเรียนในระยะเวลาไม่นาน  โดยปกติแล้ว หลักสูตรนี้จะเริ่มการเรียนการสอนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม  หากมีท่านใดต้องการเริ่มเรียนในเดือนที่นอกเหนือจากนี้ ควรติดต่อกับทางเราโดยตรง

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเปิดโอกาสในการหาตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร ที่ประเทศของตนเอง
 2. เพื่อมีโอกาสในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเรียนจบหลักสูตร
 3. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

*เปิดรับสมัครสี่รอบ เริ่มที่เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม  เนื่องจากทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนสอบผ่านการสอบ “Japanese Language Proficiency Test” หรือเรียกสั้นๆว่า JLPT  ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนที่มีหลักสูตรการสอนใกล้เคียงกับระดับภาษาของนักเรียนที่จะใช้ในการสอบในระดับต่อไป

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
General Japanese Language Long Term Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 50,000 345,000 0 0 425,000
General Japanese Language Long Term Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 50,000 690,000 0 0 770,000
General Japanese Language Long Term Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 50,000 1,035,000 0 0 1,115,000
General Japanese Language Long Term Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 50,000 1,380,000 0 0 1,460,000
Preparatory Language Long Term Course 6 เดือน ตุุลาคม 30,000 50,000 345,000 0 0 425,000
Preparatory Language Long Term Course 1 ปี เมษายน 30,000 50,000 690,000 0 0 770,000
Preparatory Language Long Term Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม 30,000 50,000 1,035,000 0 0 1,115,000
Preparatory Language Long Term Course 2 ปี เมษายน 30,000 50,000 1,380,000 0 0 1,460,000

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Edocultural Center Short Term Course 1 เดือน เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 20,000 50,000 0 0 70,000
Edocultural Center Short Term Course 3 เดือน เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 20,000 150,000 0 0 170,000

School Timetable

ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
9:00 – 12:30 13:30 – 17:00

Special Activities

ทัศนศึกษาที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์  กิจกรรมเล่นโบว์ลิ่ง และกิจกรรมเสริมทางด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การแต่งชุดกิโมโน และ การเรียนเขียนตัวอักษรด้วยพู่กัน เป็นต้น

Dormitory

หอพักสำหรับนักเรียนหญิง “Aoyama Students House”
ที่ตั้ง : Aoyama 2, Chome, Minato-Ku
สถานีที่อยู่ที่ใกล้ : สถานี Aoyama-itschome (รถไฟใต้ดินสาย Tokyo Metro Hanzomon และสาย Ginza) อยู่ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 5 นาที โดยการเดิน
ค่าเช่า : 50,000JPY / เดือน
รูปแบบห้อง : ห้องพักเดี่ยว หรือ ห้องพักคู่ (มีเตียง เครื่องปรับอากาศ และบริการอินเตอร์เน็ต)
สิ่งอำนวยความสะดวก (ใช้ร่วมกัน) : ห้องอาบน้ำ ห้องครัว เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ อ่างล้างหน้า ไมรโครเวฟ และหม้อหุงข้าว

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.