General Information

โรงเรียนสอนภาษาเก็งคิ เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาเรียนภาษาในประเทศญี่ปุ่น  โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียว  เรามีความเชี่ยวชาญในการสอนการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป  หลักสูตรของพวกเราเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ภาษาหลักไม่มีการใช้ตัวอักษรคันจิ  นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี (โดยปกติโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปจะเปิดภาคเรียน 4 ครั้งต่อปี) อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาได้การเรียนได้อีกด้วย  เรียกได้ว่าโรงเรียนของเรามีความยืดหยุ่น สนุกสนาน และยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลอีกด้วย!

Description

 1. มีเป้าหมาย (Purposeful)  นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นและใช้ได้จริง โดยทางโรงเรียนมีวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถนำไปใช้พูดด้วยตนเองได้ทันที
 2. ได้นำไปใช้จริง (Practical)  กิจกรรมของเราเน้นไปที่การให้นักเรียนได้ลองใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีไหวพริบเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง การไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ และอีกหลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่เก็งคิ
 3. มีความเป็นมืออาชีพ (Profrssional)  ครูผู้สอนที่โรงเรียนทุกท่านได้ผ่านหลักสูตรการรอบรมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นจำนวนกว่า 480 ชั่วโมง  อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมาแล้วทั้งสิ้น   ขอให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าเราจะจัดรูปแบบการสอนตามขั้นตอน ไม่ข้ามเนื้อหาหรือสลับไปมา  และที่สำคัญ เราคำนึงถึงเนื้อหาบทเรียนที่สนุกและน่าสนใจที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในแต่ละวัน  ดังนั้น โรงเรียนของเราจึงได้ออกแบบหนังสือเรียนและสื่อการสอนอื่นๆ มาให้น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกตื่นตัวและสนุกตลอดระยะเวลาเข้าชั้นเรียน

Students Stats

จำนวนนักเรียน ประมาณ 90 – 170 คน  ปี 2014 เรามีนักเรียนมาจากกว่า 78 ประเทศ 

จำนวนผู้สอน ประมาณ 30 ท่าน

Study Programs

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร จำนวนบทเรียนต่อสัปดาห์ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน, คันจิ, ภาษาทางการ เรียนรู้วัฒนธรรม ระดับความสนุก สาขาโรงเรียนที่รับสมัคร

เงื่อนไข

Standard Japanese Course 20 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง โตเกียว, ฟุกุโอกะ ไม่มี
Japanese Plus Conversation 25 สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง โตเกียว, ฟุกุโอกะ นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ต้องเรียนจบหนังสือแบบเรียนของ Genki บทที่ 5 เป็นต้นไป
Japanese Plus Pop Culture 26 สูง ปานกลาง สูง สูง โตเกียว, ฟุกุโอกะ เรียนได้สูงสุด 5 สัปดาห์ (เพิ่มเติม: สามารถเรียนได้ 5 สัปดาห์ก็ต่อเมื่อเดือนนั้น ๆ มีวันจันทร์ 5 วัน)
Japanese Plus Traditional Culture 26 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง โตเกียว, ฟุกุโอกะ เรียนได้สูงสุด 5 สัปดาห์ (เพิ่มเติม: สามารถเรียนได้ 5 สัปดาห์ก็ต่อเมื่อเดือนนั้น ๆ มีวันจันทร์ 5 วัน)
Long-term course 20 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ฟุกุโอกะ วีซ่า Student
Survival Japanese for tourists 1 สูง สูง พอสมควร สูง โตเกียว ไม่มี
Private Classes 1-5 นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนหรือเนื้อหาที่ต้องการได้ เรียนได้ตลอดทั้งปี ยกเว้น เดือน
ก.ค. และ ส.ค.
 1. Standard Japanese Course (เรียนกลุ่มเล็ก)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและพูดคุยภาษาญี่ปุ่น คอร์สนี้จะเน้นไปที่การพูดคุยตามสถานการณ์ที่จะได้พบในชีวิตประจำวัน  เพราะการเรียนภาษาเพียงแค่ในหนังสือเรียนและฟังเสียงที่อัดไว้ จะไม่สามารถช่วยให้นักเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง  ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนโครงสร้างประโยคพื้นฐาน รวมถึงคำศัพท์ที่พบเจอบ่อย จะมีการจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จากนั้นครูผู้สอนจะพาไปฝึกพูดจริงนอกชั้นเรียน  รับรองว่านักเรียนจะได้ทั้งประโยชน์และความตื่นเต้นจากคอร์สนี้แน่นอน

Schedule: เรียนไวยากรณ์ 10 เรื่อง พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 10 ครั้งต่อสัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิด: เปิดตลอดทั้งปี คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์ (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะต้องเริ่มเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือน  หรือวันจันทร์ที่สามสำหรับเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม)

 1. Japanese Plus Conversation (เรียนกลุ่มเล็ก)

คอร์สนี้เป็นคอร์สสนทนาที่เพิ่มเติมจากคอร์สหลัก  โดยจะพูดถึงเนื้อหาที่คอร์สหลักอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม อาทิ คำศัพท์แสลง ภาษาท้องถิ่น คำเฉพาะ และอื่น ๆ

ทั้งนี้คอร์สดังกล่าวไม่เปิดรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

Schedule: เรียนไวยากรณ์ 10 เรื่อง พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 10 ครั้ง และฝึกบทสนทนา 5 ครั้งต่อสัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิด: เปิดตลอดทั้งปี คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์ (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน จะต้องเริ่มเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือน  หรือวันจันทร์ที่สามสำหรับเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม)

 1. Japanese Plus Traditional Culture

ถ้านักเรียนสนใจประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เราขอเสนอคอร์สนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น ในขณะที่เรียนภาษาอยู่  และนี่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน อาทิ ปั้นเซรามิก เข้าร่วมพิธีชงชา เขียนพู่กันญี่ปุ่น และร่วมจัดดอกไม้  อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบปะกับชาวญี่ปุ่นที่จะมาถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้นักเรียนได้ฟังกันอีกด้วย

ขอรับประกันว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากคอร์สนี้อย่างแน่นอน

ระยะเวลาเต็มที่ลงเรียนคอร์สได้: 5 สัปดาห์

Schedule: เรียนไวยากรณ์ 10 เรื่อง พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 10 ครั้ง รวมถึงเรียนคลาสวัฒนธรรม 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิด: เปิดตลอดทั้งปี คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์ (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน จะต้องเริ่มเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือน  หรือวันจันทร์ที่สามสำหรับเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม)

 1. Japanese Plus Pop Culture

คอร์สนี้จะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการ์ตูนมังงะของตัวเอง การลองใส่ชุดคอสเพลย์หรือแม้แต่การไปเยี่ยมชมเมดคาเฟ่!

ระยะเวลาเต็มที่ลงเรียนคอร์สได้: 5 สัปดาห์

Schedule: เรียนไวยากรณ์ 10 เรื่อง พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 10 ครั้ง รวมถึงเรียนคลาสวัฒนธรรม 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิด: เปิดตลอดทั้งปี คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์ (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน จะต้องเริ่มเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือน หรือวันจันทร์ที่สามสำหรับเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม)

 1. Long-term Course

คอร์สระยะยาวนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น  คอร์สนี้จะมีเปิดสอนที่เมืองฟุกุโอกะ

ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี

Schedule: ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ จากนั้นหยุด 3 สัปดาห์ และกลับมาเรียนในรูปแบบนี้จนกระทั่งจบหลักสูตร

ภาคเรียนที่เปิด: คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์ เดือนเมษายน และตุลาคม

 

หนังสือเรียน (Materials)

คลาสเรียน แบบเรียนที่ใช้
Complete beginner 1-1 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 1 บทที่ 1 – 3
Beginner 1-2 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 1 บทที่ 4 – 5
Beginner 1-3 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 1 บทที่ 6 – 9
Beginner 1-4 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 1 บทที่ 10 – 12
Beginner 2-1 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 2 บทที่ 13 – 15
Beginner 2-2 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 2 บทที่ 16 – 18
Beginner 2-3 An Integrated Course in Elementary Japanese, เล่ม 2 บทที่ 19 – 20
Beginner 2-4 An Integrated Course in Elementary Japanese เล่ม 2 บทที่ 21 – 23
Pre-intermediate 3 Chukyu e iko
Intermediate 4-1 Chukyu wo Manabo 1
Intermediate 4-2 Chukyu wo Manabo 2
Upper intermediate 5 Chukyu kara jokyu e no Nihongo, Jokyu de manabu Nihongo

 

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ(เปิดรับตลอดทั้งปี)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

ระดับชั้นเรียน 

มีทั้งหมด 12 ระดับ
เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน Genki  เราจะทำการแบ่งห้องเรียน และจะทำการคัดระดับภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคน ดังนี้

 1. ผลคะแนนข้อสอบวัดระดับภาษาออนไลน์
 2. ผลคะแนนข้อสอบวัดระดับภาษาและสอบสัมภาษณ์ วันแรกที่มาโรงเรียน

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
คอร์ส 6 เดือน 23 สัปดาห์ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม 10,750 528,500  ไม่รวม 550,000
คอร์ส 1 ปี (ฟุกุโอกะ) 49 สัปดาห์ เมษายนและตุลาคม 10,750 968,500  ไม่รวม 990,000

 

หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Standard Japanese เริ่มวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ (นักเรียนไม่มีพื้นฐานเริ่มเรียนวันจันทร์แรกของเดือน หรือเริ่มวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามในเดือนมิ.ย.-ส.ค.) 10,750 32,500/สัปดาห์ ไม่รวม ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์
Japanese Plus Traditional Culture เริ่มวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ (นักเรียนไม่มีพื้นฐานเริ่มเรียนวันจันทร์แรกของเดือน หรือเริ่มวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามในเดือนมิ.ย.-ส.ค.) 10,750 42,500/สัปดาห์  ไม่รวม ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์
Japanese Plus Pop Culture เริ่มวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ (นักเรียนไม่มีพื้นฐานเริ่มเรียนวันจันทร์แรกของเดือน หรือเริ่มวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามในเดือนมิ.ย.-ส.ค.) 10,750 42,500/สัปดาห์  ไม่รวม ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์
Japanese Plus Conversation เริ่มวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ (สำหรับผู้มีพื้นฐานแล้วเท่านั้น) 10,750 42,500/สัปดาห์  ไม่รวม ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์
Japanese Plus Activities (Summer course for Juniors) Fukuoka only เริ่มวันจันทร์ที่หนึ่งและสามในเดือนมิ.ย. – ส.ค. (อายุ 14-19 ปีเท่านั้น) 10,750 42,500/สัปดาห์  ไม่รวม ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์

School Timetable

เวลาเรียน 
คลาสเรียนแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยตารางเรียนของนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียน ดังนี้:

ตัวอย่างตารางเรียน
9:30 ~ 10:20
10:25 ~ 11:15
10 MIN BREAK
11:25 ~ 12:15
12:20 ~ 13:10
55 MIN LUNCH BREAK
14:05 ~ 14:55
15:00 ~ 15:50
10 MIN BREAK
16:00 ~ 16:50
16:55 ~ 17:45

Special Activities

กิจกรรมพิเศษ

ทัวร์ชมเมืองฟรี: จัดขึ้นทุกสัปดาห์สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้าเรียนจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมเมือง จากนั้น เราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมไปถึงร้านอาหารอร่อยและร้านค้าขายของราคาไม่แพงที่คนท้องถิ่นไปกันให้นักเรียนได้รู้จักอีกด้วย!

Friday Party:  ทุกวันศุกร์ เราจะพานักเรียนทุกคนไปร้านอาหารท้องถิ่นเพื่อลิ้มลองอาหารตามแบบฉบับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานปลาดิบ หรือไปสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารที่มีน้ำตกสองชั้นอยู่ภายในร้าน!

Movie Night:  โรงเรียนมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นมาให้นักเรียนได้ชมกันทุกสัปดาห์ โดยผลัดเปลี่ยนประเภทไปเรื่อยๆ อาทิ แอ็กชัน และแอนิเมชัน  รับรองว่าทุกคนจะได้ชมภาพยนตร์อย่างสนุกสนานไปด้วยกันแน่นอน 

Onsen trip: นอกจากนี้ เรายังพานักเรียนไปออกทริปออนเซน (น้ำพุร้อน) เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อนสไตล์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

Weekend outings: บางสัปดาห์ เราอาจพานักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการไปชมงานเทศกาลท้องถิ่น งานแสดง และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น ภูเขาไฟอะโสะ (ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น)  เมืองนางาซากิ รวมไปถึงการเข้าคลาสทำเครื่องปั้นดินเผา และทำเส้นโซบะ

Extra lessons: มีคลาสเรียนเสริมที่นักเรียนจะได้เรียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมและฝึกฝนการสนทนากับครูอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในฟุกุโอกะ อาทิ Fukuoka Communication College และ Fukuoka Women University

Special classes: บางครั้งเราอาจเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อต่าง ๆ ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้  ที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรม เช่น การจัดดอกไม้ พิธีชงชา และการเขียนพู่กัน เป็นต้น

ในช่วงฤดูร้อน นักเรียนจะได้ไปชมงานเทศกาลด้วยกัน พร้อมใส่ชุดยูกาตะเพื่อให้เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น  จะสนุกขนาดไหน ซัมเมอร์นี้เตรียมตัวให้พร้อมได้เลย!

Dormitory

หอพัก 

 • โฮมสเตย์  (พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น)
ค่าธรรมเนียมจัดหาโฮมสเตย์ (ชำระครั้งเดียว) JPY ¥9,500
ค่าที่พักต่อสัปดาห์ (รวมอาหารเช้า) JPY ¥15,000
ค่าที่พักต่อสัปดาห์ (รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น) JPY ¥19,200
 • หอพัก/เกสต์เฮาส์
ค่าธรรมเนียมจัดหาหอพัก (ชำระครั้งเดียว) JPY ¥9,500
ค่าที่พักต่อสัปดาห์ (ไม่รวมมื้ออาหาร) JPY ¥13,000
 • แชร์อพาร์ตเมนต์ (shared apartment)
ค่าธรรมเนียมจัดหาแชร์อพาร์ตเมนต์ (ชำระครั้งเดียว) JPY ¥9,500
ค่าที่พักต่อสัปดาห์ (ไม่รวมมื้ออาหาร) JPY ¥10,000

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.