General Information

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มีโรงเรียนสาขา 2 แห่งในโตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะและอิเคบุคุโระ) และอีกหนึ่งสาขาที่เกียวโต  แต่ละปี ISI มีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

Students Stats

จำนวนนักเรียน  360 คน

จำนวนผู้สอน  29 ท่าน

Study Programs

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
นอกจากนี้ นักเรียนในระดับกลางและสูงสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกนอกเหนือจากวิชาเรียนปกติได้

 

วิชาเลือก

โรงเรียน

อิเค
บุคุโร

คลาสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

คลาสเตรียมเข้าวิทยาลัย

มุ่งเน้นเตรียมสอบ JLPT เพื่อการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ และทดลองเรียนในคลาสต่างๆของวิทยาลัย

คลาสเตรียมสอบ JLPT

ทำข้อสอบ JLPT จำลองและเรียนรู้วิธีที่จะทำคะแนนสูงในการสอบ

คลาสสนทนา

พัฒนาทักษะการสนทนาโดยการแสดงละครและทำกิจกรรมต่างๆ

คลาสหางาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทญี่ปุ่น

 

คอร์สส่วนตัว

นักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียนตามเป้าหมาย รวมถึงกำหนด วัน เวลา และจำนวนคลาสเรียนได้ตามสะดวก
โรงเรียนจะมีการพูดคุยกับนักเรียนและเตรียมหนังสือเรียนและอื่น ๆ ก่อนเริ่มคลาสเรียน
หากนักเรียนสนใจติวภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้
ทั้งนี้ หากนักเรียนมีเพื่อนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับเดียวกัน สามารถสอบถามเราเพิ่มเติมได้

คอร์สส่วนตัวนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่
1. ต้องการเรียนในรูปแบบและตามสภาพแวดล้อมที่ตนต้องการ
2. ต้องการเรียนตัวต่อตัวหรือกับเพื่อนที่ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับเดียวกัน และเรียนเป็นกลุ่มเล็ก
3. สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เราจะเน้นเนื้อหาที่นำมาไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ
อาทิ การสัมภาษณ์งาน และมารยาทในการพูดคุยทางโทรศัพท์
* โรงเรียนจะจัดเตรียมคลาสตามความต้องการของนักเรียนต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนแล้ว

ระยะเวลาการเรียน
45 นาที ต่อ 1 คลาส โดยอุปกรณ์การเรียนจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก

ค่าใช้จ่าย

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
* 45 นาที / 1 คลาส
* ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
* ค่าอุปกรณ์การเรียนมีค่าใช้จ่ายต่างหาก
* นักเรียนได้รับส่วนลด 10% ในกรณีที่สมัครคอร์สของ ISI เพิ่มอีกหนึ่งคอร์ส

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

คลาสภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

คลาสหลัก + วิชาเลือก

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับ I

ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II

ระดับ III

JLPT

N5 N4 N4 N3 N2 N2 N1 N1

N1

EJU

220 250 280 300 320

340

CEFR

A1 A2 B1 B2 C1

C2

คันจิ 150 300 500 800 1100 1400 1700 2000 มากกว่า 2000

Tuition Fee

หน่วยเงิน: เยน

หลักสูตรระยะยาว
(6 เดือน – 2 ปี)
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าแบบเรียน
รายละเอียดช่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
ISI Ikebukuro Campus
(Tokyo)
6 เดือน
มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม
22,000 55,000 330,000 33,000 440,000 รวม ค่าแบบเรียน 16,500
ค่าส่วนกลาง 16,500
440,000
9 เดือน 22,000 55,000 495,000 49,500 621,500 รวม ค่าแบบเรียน 24,750
ค่าส่วนกลาง 24,750
440,000
1 ปี 22,000 55,000 660,000 66,000 803,000 รวม ค่าแบบเรียน 33,000
ค่าส่วนกลาง 33,000
440000 หรือ
เต็มจำนวน
ISI Ikebukuro Campus
(Tokyo)
2 สัปดาห์
มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม
15,000 33,000 ไม่รวม 9,900 57,900 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 1,650
เต็มจำนวน
     4 สัปดาห์ 15,000 66,000 ไม่รวม 11,550 92,550 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 3,300
เต็มจำนวน
10 สัปดาห์
(3 เดือน)
15,000 165,000 ไม่รวม 16,500 196,500 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 8,250
เต็มจำนวน

School Timetable

ตารางเรียน (45นาที x 4 คาบ)

รอบเช้า 8:50 – 12:00
รอบบ่าย 13:00 – 16:10

Special Activities

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – มิถุนายน)

 • เข้าชมโรงกษาปณ์ของญี่ปุ่น
 • เข้าชม Tokyo Diney Resort
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – ธันวาคม)

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • งานเลี้ยงวันฮัลโลวีน
 • ทัศนศึกษาด้วยรถบัส
 • สอบ EJU
 • งานแนะแนวศึกษาต่อ
 • การให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อรายบุคคล
 • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส
 • สอบ JLPT
 • สอบกลางภาค

ภาคเรียนฤดูร้อน (กรกฎาคม – กันยายน)

 • การซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
 • ทริปโตเกียว
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • กิจกรรมรำบงโอโดริ
 • เข้าชม Life Safety Learning Center
 • งานกีฬาสี

 

ภาคเรียนฤดูหนาว (มกราคม – มีนาคม)

 • กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันญี่ปุ่น
 • เทศกาล ISI FESTA

Dormitory

หอพักนักเรียน 

ลักษณะ

 • ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับที่พักประเภทอื่น
 • สามารถเลือกห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือห้อง 3 คนได้
 • สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้ใน International House ของ ISI

ประเภท

เลือกระหว่างห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือห้อง 3 คน

ห้องครัวและห้องน้ำ

ส่วนรวม

ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ)

อาจมีทั้งที่สามารถเดินไปโรงเรียนได้ ใช้เวลา 20 นาที  
ไปจนถึงการนั่งรถไฟที่ใช้เวลา 40 นาที

อาหาร

ไม่รวม
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • ต้องการอาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ต้องการอาศัยอยู่กับนักเรียนจากทุกมุมโลก


โฮมสเตย์

ลักษณะ

 • อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
 • เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • อยู่ได้ระยะเวลานานสุด 12 สัปดาห์

* ผู้ที่ต้องการที่พักแบบโฮมสเตย์ กรุณาทำการยื่นใบสมัครอย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้า

ประเภท

ห้องเดี่ยว

ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ)

30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงโดยรถไฟหรือรถบัส

อาหาร

รวมอาหาร 2 มื้อ (เช้าและเย็น)
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว
 • ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
 • ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น
 • ยังเป็นเยาวชน


เกสต์เฮาส์

ลักษณะ

 • พบปะและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้คนจากหลายหลายประเทศ
 • ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำส่วนรวม
 • ชุดเครื่องนอนให้เช่า

 

 

ประเภท

ห้องเดี่ยว *สำหรับห้องคู่ ผู้สมัครทั้งสองต้องทำการสมัครด้วยกัน

ห้องครัวและห้องน้ำ

ส่วนรวม
ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ)

40-50 นาทีโดยรถไฟ

อาหาร

ไม่รวม
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • พบปะผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม
 • ใช้ชีวิตในบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ


แมนชันรายสัปดาห์
ลักษณะ

 • ตกแต่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน
 • ทุกห้องมีห้องครัวและห้องน้ำขนาดเล็ก
 • ชุดเครื่องนอนให้เช่า

 

ประเภท

ห้องเดี่ยว *สำหรับห้องคู่ ผู้สมัครทั้งสองต้องทำการสมัครด้วยกัน
ห้องครัวและห้องน้ำ

ทุกห้องตกแต่งพร้อมเข้าอยู่

ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ)

10 นาทีด้วยการเดินถึง 30 นาทีด้วยรถไฟ
อาหาร

ไม่รวม

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • ต้องการที่พักที่ราคาถูกกว่าโรงแรม
 • มีเวลาส่วนตัวให้กับงานอดิเรกและอื่นๆ
 • เข้าพักระยะสั้น


หอพักนักเรียน – ราคาพิเศษสำหรับการพักระยะยาว
(มากกว่า 12 สัปดาห์)

ห้องพัก

ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าทำความสะอาด ค่าเช่า/ดือน

12 สัปดาห์(3 เดือน รวม

ห้องเดี่ยว

A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥69,000 ¥287,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥60,000

¥260,000

ห้องคู่

A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥43,000 ¥209,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥42,000

¥206,000

ห้อง 3 คน

¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥35,000 ¥185,000
หอพัก ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥30,000

¥170,000

* ในกรณีที่สมัครเข้าพักระยะยาวมากกว่า 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ที่หอพักนักเรียน จะได้รับเรตพิเศษ

* ราคายังไม่รวมค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ น้ำ แก๊ส) ซึ่งจะถูกคิดแยก (ประมาณ 8,000-10,000 เยนต่อเดือน)

 

ราคาสำหรับการพักระยะสั้น (ตั้งแต่  2 ถึง 12 สัปดาห์)

ประเภทที่พัก

ประเภทห้องพัก ค่าจัดหาที่พัก ราคาต่อวัน (คืน) รวม 2 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์

หอพักนักเรียน

ห้องเดี่ยว

¥30,000 ¥3,250 ¥75,500

¥121,000

ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,600 ¥56,400

¥92,800

เกสต์เฮ้าส์

ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,250 ¥75,500 ¥121,000
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,600 ¥56,400

¥92,800

แมนชันรายสัปดาห์

ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥6,600 ¥107,800 ¥200,200
ห้องคู่ ¥22,000 ¥4,500 ¥80,500

¥143,500

โฮมสเตย์

ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,300 ¥90,900

¥165,100

* รายการนี้เป็นราคาของที่พักแต่ละประเภท ที่พักทุกประเภทเปิดให้จองสำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 สัปดาห์
(14 วัน 13 คืน) ขึ้นไป ในกรณี 4 สัปดาห์ คิดเป็น 28 วัน 27 คืน 
*รวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว*  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดปีใหม่ (23/12-3/1) สำหรับที่พักแบบโฮมสเตย์

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.