General Information

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มีโรงเรียนสาขา 2 แห่งในโตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะและอิเคบุคุโระ) และอีกหนึ่งสาขาที่เกียวโต  แต่ละปี ISI มีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

Students Stats

จำนวนนักเรียน  265 คน

จำนวนผู้สอน  18 คน

Study Programs

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น
โดยนักเรียนในระดับกลางและระดับสูงสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกนอกเหนือจากวิชาเรียนปกติได้

วิชาเลือก

โรงเรียน

นากาโนะ

คลาสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมความพร้อม
สำหรับการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
คลาสเตรียมเข้าวิทยาลัย

มุ่งเน้นเตรียมสอบ JLPT เพื่อการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ
และทดลองเรียนในคลาสต่างๆของวิทยาลัย

คลาสเตรียมสอบ JLPT

ทำข้อสอบ JLPT จำลองและเรียนรู้วิธีที่จะทำคะแนนสูงในการสอบ
คลาสสนทนา พัฒนาทักษะการสนทนาโดยการแสดงละครและทำกิจกรรมต่างๆ

คลาสหางาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทญี่ปุ่น

 

หลักสูตรชั้นเรียนส่วนตัว
นักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียนตามเป้าหมาย รวมถึงกำหนด วัน เวลา และจำนวนคลาสเรียนได้ตามสะดวก
โรงเรียนจะมีการพูดคุยกับนักเรียนและเตรียมหนังสือเรียนและอื่น ๆ ก่อนเริ่มคลาสเรียน
หากนักเรียนสนใจติวภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้
ทั้งนี้ หากนักเรียนมีเพื่อนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับเดียวกัน สามารถสอบถามเราเพิ่มเติมได้

คอร์สส่วนตัวนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่
1. ต้องการเรียนในรูปแบบและตามสภาพแวดล้อมที่ตนต้องการ
2. ต้องการเรียนตัวต่อตัวหรือกับเพื่อนที่ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับเดียวกัน และเรียนเป็นกลุ่มเล็ก
3. ต้องการเรียนและเน้นในสิ่งที่ตนเองสนใจ
4. ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบหรือสถานการณ์อื่น ๆ
5. ไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้ หรือต้องการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยทางภาษาของตนเอง

ระยะเวลาการเรียน
45 นาที ต่อ 1 คลาส โดยอุปกรณ์การเรียนจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก

ค่าใช้จ่าย

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000

* 45 นาที / 1 คลาส
* ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
* ค่าอุปกรณ์การเรียนมีค่าใช้จ่ายต่างหาก
* นักเรียนได้รับส่วนลด 10% ในกรณีที่สมัครคอร์สของ ISI เพิ่มอีกหนึ่งคอร์ส

Class Level

คลาสภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

คลาสหลัก + วิชาเลือก
9 เดือน 9 เดือน

9 เดือน

ระดับต้น

ระดับกลาง ระดับสูง
ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II

ระดับ III

JLPT

N5 N4 N4 N3 N2 N2 N1 N1 N1

EJU

220 250 280 300 320

340

CEFR

A1 A2 B1 B2 C1

C2

คันจิ

150 300 500 800 1100 1400 1700 2000

มากกว่า 2000

Tuition Fee

หน่วยเงิน: เยน

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าแบบเรียน
รายละเอียดช่่่อง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
ISI Nagano Campus
6 เดือน
เมษายนและตุลาคม
20,000 50,000 290,000 ไม่รวม 35,000 395,000 รวม ค่าแบบเรียน 15,000
ค่าส่วนกลาง 10,000
ค่าสมาคมนักเรียน 10,000
395,000
9 เดือน 20,000 50,000 435,000 ไม่รวม 52,500 557,500 รวม ค่าแบบเรียน 22,500
ค่าส่วนกลาง 15,000
ค่าสมาคมนักเรียน 15,000
395,000
1 ปี 20,000 50,000 580,000 ไม่รวม 70,000 720,000 รวม ค่าแบบเรียน 30,000
ค่าส่วนกลาง 20,000
ค่าสมาคมนักเรียน 20,000
720,000

 

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าแบบเรียน
รายละเอียดช่อง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
ISI Nagano Campus
2 สัปดาห์
เมษายนและตุลาคม
15,000 29,000 ไม่รวม 8,500 52,500 รวม ค่าแบบเรียน 7,500
ค่าส่วนกลาง 1,000
เต็มจำนวน
4 สัปดาห์ 15,000 58,000 ไม่รวม 9,500 82,500 รวม ค่าแบบเรียน 7,500
ค่าส่วนกลาง 2,000
เต็มจำนวน
10 สัปดาห์
(3 เดือน)
15,000 145,000 ไม่รวม 12,500 172,500 รวม ค่าแบบเรียน 7,500
ค่าส่วนกลาง 5,000
เต็มจำนวน

School Timetable

ตารางเรียน (45นาที x 4 คาบ)

รอบเช้า 8:50 – 12:00
รอบบ่าย 13:00 – 16:10

Special Activities

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – มิถุนายน)

 • ชมดอกซากุระ
 • งานกีฬาสี
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • การแนะแนวด้านความปลอดภัยบนถนน

 

ภาคเรียนฤดูร้อน (กรกฎาคม – กันยายน)

 • ทัศนศึกษา
 • เทศกาลอุเอะดะกิอง
 • รำบงโอโดริ
 • ทัศนศึกษา

 

ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – ธันวาคม)

 • เทศกาล NBL Festival
 • งานเลี้ยงฉลองคริสต์มาส

 

ภาคเรียนฤดูหนาว (มกราคม – มีนาคม)

 • กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันญี่ปุ่น
 • การประกวดสุนทรพจน์

Dormitory

 

จำนวนคน ค่าจัดหาที่พัก ราคาต่อคืน รวม 4 สัปดาห์
ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,300 ¥165,100
* พักอยู่ได้นานสุด 12 สัปดาห์
* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับช่วงปีใหม่ (23 ธันวาคม – 3 มกราคม)

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.