General Information

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มีโรงเรียนสาขา 2 แห่งในโตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะและอิเคบุคุโระ) และอีกหนึ่งสาขาที่เกียวโต  แต่ละปี ISI มีการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 2,000 คน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับทุกคน

Students Stats

จำนวนนักเรียน  1,346 คน

จำนวนผู้สอน  80 คน

Study Programs

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

 • ในหลักสูตรนี้ นักเรียนต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นจะได้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน
 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ทุกๆ 3 เดือนโดยผ่านการสอบเข้าเรียน
 • หลักสูตรนี้มีหลักสูตรที่ไม่เหมือนคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป หลักสูตรในคอร์สนี้มีความยืดหยุ่นและมีการปรับให้เข้ากับความสามารถและความต้องการของนักเรียนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาอย่างรวดเร็วและแก้ไขจุดอ่อนด้านภาษา


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าเรียนต่อระดับสูง: วิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับกลางเป็นต้นไป นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 20 ครั้ง ตัวอย่างวิชาเลือกได้แก่คลาสเตรียมสอบ EJU หรือ JLPT การเขียน และการสนทนา


วิชาเลือก

โรงเรียน

ทาคาดะโนะบาบะ

คลาสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
คลาสเตรียมเข้าบัณฑิตวิทยาลัย เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนแผนการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และวิธีเขียนรายงานการวิจัย
นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นปกติ

คลาสเตรียมเข้าวิทยาลัย

มุ่งเน้นเตรียมสอบ JLPT เพื่อการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ และทดลองเรียนในคลาสต่างๆของวิทยาลัย
คลาสเตรียมสอบ JLPT ทำข้อสอบ JLPT จำลองและเรียนรู้วิธีที่จะทำคะแนนสูงในการสอบ

คลาสสนทนา

พัฒนาทักษะการสนทนาโดยการแสดงละครและทำกิจกรรมต่างๆ

คลาสหางาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทญี่ปุ่น

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

คลาสภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

คลาสหลัก + วิชาเลือก

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับ I

ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II

ระดับ III

JLPT

N5 N4 N4 N3 N2 N2 N1 N1

N1

EJU

220 250 280 300 320

340

CEFR

A1 A2 B1 B2 C1

C2

คันจิ 150 300 500 800 1100 1400 1700 2000 มากกว่า 2000

Tuition Fee

หน่วยเงิน: เยน

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าแบบเรียน
รายละเอียดช่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
ISI Takadanobaba Campus (Tokyo)
6 เดือน
มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม
22,000 55,000 330,000 33,000 440,000 รวม ค่าแบบเรียน 16,500
ค่าส่วนกลาง 16,500
440,000
9 เดือน 22,000 55,000 495,000 49,500 621,500 รวม ค่าแบบเรียน 24,750
ค่าส่วนกลาง 24,750
440,000
1 ปี 22,000 55,000 660,000 66,000 803,000 รวม ค่าแบบเรียน 33,000
ค่าส่วนกลาง 33,000
440000 หรือ
เต็มจำนวน
หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าแบบเรียน
รายละเอียดช่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
ISI Takadanobaba Campus (Tokyo)
2 สัปดาห์
มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม
15,000 33,000 9,900 57,900 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 1,650
เต็มจำนวน
4 สัปดาห์ 15,000 66,000 11,550 92,550 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 3,300
เต็มจำนวน
10 สัปดาห์
(3 เดือน)
15,000 165,000 16,500 196,500 รวม ค่าแบบเรียน 8,250
ค่าส่วนกลาง 8,250
เต็มจำนวน

School Timetable

ตารางเรียน (45นาที x 4 คาบ)

รอบเช้า 8:50 – 12:20
รอบบ่าย 13:00 – 16:30

Special Activities

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – มิถุนายน)

 • ชมดอกซากุระ
 • การสอบจำลอง (นอกโรงเรียน)
 • กิจกรรม (โยมิอุริแลนด์)


ภาคเรียนฤดูร้อน (กรกฎาคม – กันยายน)

 • เทศกาลทานาบาตะ
 • ทัศนศึกษา
 • กิจกรรมรำบงโอโดริ (ไม่บังคับ)
 • การซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
 • งานกีฬาสี
 • ทัวร์แคมปัส (มหาวิทยาลัย Rikkyo)


ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – ธันวาคม)

 • ทัศนศึกษา (ทัวร์ด้วยรถบัส)
 • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส


ภาคเรียนฤดูหนาว (มกราคม – มีนาคม)

 • เทศกาล ISI FESTA
 • งานเซ็ทสึบุน (ไม่บังคับ)

Dormitory

หอพักนักเรียน
ลักษณะ

 • ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับที่พักประเภทอื่น
 • สามารถเลือกห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือห้อง 3 คนได้
 • สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้ใน International House ของ ISI
ประเภท เลือกระหว่างห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือห้อง 3 คน
ห้องครัวและห้องน้ำ ส่วนรวม
ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ) อาจมีทั้งที่สามารถเดินไปโรงเรียนได้ ใช้เวลา 20 นาที  
ไปจนถึงการนั่งรถไฟที่ใช้เวลา 40 นาที
อาหาร ไม่รวม
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • ต้องการอาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ต้องการอาศัยอยู่กับนักเรียนจากทุกมุมโลก

 

โฮมสเตย์

ลักษณะ

 • อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
 • เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • อยู่ได้ระยะเวลานานสุด 12 สัปดาห์

* ผู้ที่ต้องการที่พักแบบโฮมสเตย์ กรุณาทำการยื่นใบสมัครอย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้า

 

ประเภท ห้องเดี่ยว
ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ) 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงโดยรถไฟหรือรถบัส
อาหาร รวมอาหาร 2 มื้อ (เช้าและเย็น)
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว
 • ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
 • ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น
 • ยังเป็นเยาวชน

 

เกสต์เฮาส์
ลักษณะ

 • พบปะและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้คนจากหลายหลายประเทศ
 • ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำส่วนรวม
 • ชุดเครื่องนอนให้เช่า

 

 

ประเภท ห้องเดี่ยว * สำหรับห้องคู่ ผู้สมัครทั้งสองต้องทำการสมัครด้วยกัน
ห้องครัวและห้องน้ำ ส่วนรวม
ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ) 40-50 นาทีโดยรถไฟ
อาหาร ไม่รวม
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • พบปะผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม
 • ใช้ชีวิตในบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ

 


แมนชันรายสัปดาห์
ลักษณะ

 • ตกแต่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน
 • ทุกห้องมีห้องครัวและห้องน้ำขนาดเล็ก
 • ชุดเครื่องนอนให้เช่า

 

ประเภท ห้องเดี่ยว *สำหรับห้องคู่ ผู้สมัครทั้งสองต้องทำการสมัครด้วยกัน
ห้องครัวและห้องน้ำ ทุกห้องตกแต่งพร้อมเข้าอยู่
ระยะทางจากโรงเรียน (โดยประมาณ) 10 นาทีด้วยการเดินถึง 30 นาทีด้วยรถไฟ
อาหาร ไม่รวม
เหมาะสำหรับผู้ที่
 • ต้องการที่พักที่ราคาถูกกว่าโรงแรม
 • มีเวลาส่วนตัวให้กับงานอดิเรกและอื่นๆ
 • เข้าพักระยะสั้น

 

หอพักนักเรียน – ราคาพิเศษสำหรับการพักระยะยาว (นานกว่า 12 สัปดาห์)

ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่่าทำความสะอาด ค่าเช่า/ดือน 12 สัปดาห์(3 เดือน)รวม
ห้องเดี่ยว A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥69,000 ¥287,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥60,000 ¥260,000
ห้องคู่ A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥43,000 ¥209,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥42,000 ¥206,000
ห้อง 3 คน ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥35,000 ¥185,000
หอพัก ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥30,000 ¥170,000
* ในกรณีที่สมัครเข้าพักระยะยาวมากกว่า 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ที่หอพักนักเรียน จะได้รับเรตพิเศษ

* ราคายังไม่รวมค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ น้ำ แก็ซ) ซึ่งจะถูกคิดแยก (ประมาณ 8,000-10,000 เยนต่อเดือน)

 

ราคาสำหรับการพักระยะสั้น (ตั้งแต่  2 ถึง 12 สัปดาห์)

ประเภทที่พัก ประเภทห้องพัก ค่าจัดหาที่พัก ราคาต่อวัน (คืน) รวม 2 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,250 ¥75,500 ¥121,000
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,600 ¥56,400 ¥92,800
เกสเฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,250 ¥75,500 ¥121,000
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,600 ¥56,400 ¥92,800
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥6,600 ¥107,800 ¥200,200
ห้องคู่ ¥22,000 ¥4,500 ¥80,500 ¥143,500
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,300 ¥90,900 ¥165,100
* รายการนี้เป็นราคาของที่พักแต่ละประเภท ที่พักทุกประเภทเปิดให้จองสำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ในกรณี 4 สัปดาห์ คิดเป็น 28 วัน 27 คืน

* รวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดปีใหม่ (23/12-3/1) สำหรับที่พักแบบโฮมสเตย์

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.