General Information

ที่ เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล เรารับนักเรียนจากทั่วโลกเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนจากประเทศต่างๆ นักเรียนของเรามีมากมายหลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้อาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าเรียนในโรงเรียนของเรา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เราจึงมีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระยะสั้น ระยะยาว  รวมถึงมีทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่ายและช่วงค่ำ เพื่อรองรับความต้องการของทุกคน ขอย้ำอีกครั้งว่านอกจากการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว การเรียนรู้ที่จะเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็สำคัญเช่นเดียวกัน  ดังนั้นเราจึงสร้างโอกาสที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทัศนศึกษาที่เรานำเสนอ  ตอนนี้เอเชียกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในโลก โรงเรียนเจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจึงพยายามที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นอนาคตของคุณ

Description

  1. เราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หนังสือหรือตำราเรียน สำหรับการสอนในรูปแบบอื่นๆ จะมีทั้งจากชีทรายละเอียดบทเรียน ชีทสรุป แบบฝึกหัด ฯลฯ ครูผู้สอนจะสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงนักเรียนสามารถลองฝึกซ้อมปฏิบัติในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง
  2. ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสื่อสาร เราดำเนินการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการสื่อสารเป็นหลัก และเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คนอื่นสื่อความหมาย ทางโรงเรียนจะสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนต่างๆในแต่ละบทเรียน เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้โรงเรียนของเรามีหนังสือแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นเป็นของเราเอง
  3. มารยาทและขนมธรรมเนียม นักเรียนจำเป็นต้องรู้มารยาทและขนมธรรมเนียมญี่ปุ่นเพื่อใช้ในกานสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆเช่นกัน และนักเรียนจะได้เรียนรู้จากบทเรียนจนสามารถสื่อสารในภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  4. ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน เรามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าบทเรียนของเราตอบสนองความาต้องการและความสนใจของนักเรียนทุกคนหรือไม่ โดยทางโรงเรียนจะหมั่นสัมภาษณ์และสอบถามนักเรียนอยู่เป็นประจำ
  5. ครูอาจารย์ได้รับการรับรองและมีใบประกอบวิชาชีพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรผู้มีอำนาจออกใบประกอบวิชาชีพกำหนด ที่สำคัญคณะครูมักจะฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนอยู่เสมอ

Study Programs

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากระดับต้นไประดับกลางและขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับ  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเรียนที่ตรงตามวัตถุประสงค์และความสนใจ  เพราะหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถพัฒนาจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับขั้นสูงอย่างมั่นคง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น หรือแม้แต่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรระยะสั้น

เรามีระยะเวลาและเนื้อหาที่หลากหลายของแต่ละหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจ รวมถึงให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นของนักเรียน  สำหรับนักเรียนที่มีวีซ่าระยะสั้น (วีซ่านักท่องเที่ยว) หลักสูตรนี้อาจเหมาะสมที่สุด เพราะนักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาญี่ปุ่น และยังได้ออกไปเที่ยวชมสถานที่ในโตเกียวเมื่อมีเวลาว่าง  นอกจากนี้ เรามีเนื้อหาน่าสนใจต่างๆ เช่น “ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน”  “ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ “  “เรียนส่วนตัว ” และอื่นๆ  ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และพวกเราหวังว่าจะได้พบทุกคนที่โรงเรียนของเรา

การเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากวีซ่าระยะสั้น ไปเป็นวีซ่านักเรียน สามารถทำได้  แต่อาจขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียน หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชนิดวีซ่า


หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (บทเรียนในชีวิตประจำวัน)

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เนื้อหาของบทเรียนออกแบบตามรูปแบบที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  ดังนั้นเนื้อหาจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น  ทั้งนี้ บทเรียนจะเริ่มจากสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับผู้ที่อาจไม่ค่อยมีเวลาว่าง  แต่สำหรับผู้ที่มีเวลานั้น สามารถเข้าร่วมเรียนทุกวัน โดยทางโรงเรียนมีหลักสูตรเป็นขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น  (ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ)

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือกำลังทำงานในประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสนทนาเชิงธุรกิจ รวมถึงมารยาทและการแสดงออกทางธุรกิจ เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้งสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก แต่หากมีเวลาก็สามารถลงเรียนทุกวันได้เช่นกัน ช่วงเวลาเรียนจะเป็นภาคค่ำ เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานในช่วงกลางวัน และมาเข้าเรียนหลังจากเลิกงานได้

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Dec,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่ ขั้นพื้นฐาน 1,2,3 ขั้นกลาง 1,2,3 ขั้นสูง 1,2

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Intensive 6 เดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม 25,000 54,000 291,600 5,800 37,800 414,200
Intensive 1 ปี มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม 25,000 54,000 583,200 10,000 75,600 747,800
Intensive 2 ปี มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม 25,000 54,000 1,166,400 20,000 118,800 1,384,200
หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Intensive (Package) 2 สัปดาห์ ตลอดปี 0 0 0 0 0 90,000
Intensive (Package) 1 เดือน ตลอดปี 0 0 0 0 0 120,000

School Timetable

・9:00~12:15 (คลาสเรียนช่วงเช้า)

・13:30~16:45 (คลาสเรียนช่วงบ่าย)

คลาสเรียนมี 2 คาบต่อวัน คาบละ 90 นาที

เรามีคลาสเรียนเสริมให้นักเรียน ขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาของแต่ละคน

Special Activities

มีกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่เซ็นเซกำหนดไว้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเช่น การชงชา สวมชุดยูกาตะ เป็นต้น

Dormitory

 

ห้องพัก ห้องแชร์ 3-5 คน (ขั้นอยู่กับขนาดห้อง)
จำนวนหอ 13 ห้อง
เพศ หอรวม (แยกชาย หญิง)
การเดินทาง JR Yamanote Line (JY12 Otsuka St.)
ระยะเวลาเดินทาง 10-15 นาที
อาหาร ไม่มี
เฟอร์นิเจอร์ มีครบพร้อม
อินเทอร์เน็ต wifi
ผู้ดูแล ติดต่อสถาบัน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน* 37,000. เยน
**รวมค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าขยะ และค่า net เรียบร้อยแล้ว

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.