Class Level

 

ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลาง ระดับชั้นสูง
สำหรับการเรียนในระดับชั้นต้น1,2,3จะเรียนอ่านเขียนเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรฮิรากานะ
เป็นชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอบผ่านระดับN3 และจะมีการแบ่งระดับภาษาญี่ปุ่นเป็น3ระดับ
สำหรับคนที่เริ่มเรียนเป็นครั้งแรกจะมีการสอนเพิ่มเติมและมีการSupportในการการเรียน จึงไม่มีความกังวลสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษาต่อในระดับชั้นกลาง การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ, คำศัพท์, การอ่าน จะอยู่ระดับเดียวกับN2
พร้อมทั้งยังมีการสอนในเรื่องของฝึกพูด คุยแสดงความคิดเห็นของตนเอง ยังเพิ่มทักษะในการฝึกการเขียนในรูปแบบต่างๆ
การสอนในระดับนี้จะเปี่ยมไปด้วยความรู้ เพื่อให้เหมาะกับระดับและวัตถุประสงค์ของนักเรียน
การศึกษาต่อระดับชั้นสูง การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ, คำศัพท์, การอ่าน, ระดับเดียวกับN1
พร้อมทั้งยังนำพวกข่าวหรือหนังสือพิมพ์มาสอนเพิ่มเติม  มีการสอนเพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของผู้เรียนว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร เช่น เตรียมแนว ข้อสอบแต่ละประเภท เป็นต้น

School Timetable

 

ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
คาบแรก 9:15 – 10:00 คาบแรก 13:15 – 14:00
คาบสอง 10:05 – 10:50 คาบสอง 14:05 – 14:50
คาบสาม 11:05 – 11:50 คาบสาม 15:05 – 15:50
คาบสี่ 11:55 – 12:40 คาบสี่ 15:55 – 16:40

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.