General Information

โรงเรียนภาษาคันรินตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า พวกเราต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลกที่มีความประสงค์ที่จะ เรียนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนมีระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น นักเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับความรู้เบื้องต้นทางภาษา และจะได้รับการจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม ซึ่งความตั้งใจและการหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนี้ ถือเป็น 2 ปัจจัยหลักของโรงเรียนคันรินของเรา

Description

 1. โรงเรียนของเรามีนักเรียนหลากหลายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก หรือนักเรียนจากแถบแอฟริกา
 2. เรามีชั้นเรียนรองรับนักเรียนที่ไม่เคยพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมา ทำให้นักเรียนสามารถมาเริ่มต้นการเรียนและการลองใช้จริงได้ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ต้น
 3. นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว เรามีเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีนกลาง เกาหลี รัสเซีย และฝรั่งเศส ไว้คอยบริการและให้คำแนะนำนักเรียนอีกด้วย
 4. การเริ่มต้นคอร์สเรียน  สามารถเลือกช่วงเวลาได้  โดยมี 4 ช่วงเวลาให้เลือก ได้แก่ เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม

Students Stats

นักเรียนทั้งหมด ประมาณ 350 คน เป็นนักเรียนชาวจีน 40%, เกาหลี 5%, เวียดนาม 30%, ไทย 7%, รัสเซีย 7%, เซเนกัล 5% และชาติอื่นๆ อาทิเช่น อเมริกา ฟิลิปปินส์ ยูเครน อินโดนีเซีย เนปาล เป็นต้น  โดยรวมแล้ว มีนักเรียนกว่า 30 ประเทศด้วยกัน

Study Programs

คอร์ส2ปี

เม.ษ –

มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ษ –

มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. –

ธ.ค.

ม.ค. –

มี.ค.

ชั้นต้น 1 ชั้นต้น 2 ชั้นต้น 3 ชั้นกลาง ชั้นสูง จบการศึกษา
0  N5  N4  N3 N2

N1

คอร์ส1ปี 9เดือน

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ษ –

มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. –

ธ.ค.

ม.ค. –

มี.ค.

ชั้นต้น 1 ชั้นต้น 2 ชั้นต้น 3 ชั้นกลาง ชั้นสูง จบการศึกษา
0  N5  N4  N3

N2  N1

คอร์ส1ปี 6เดือน

ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ษ –

มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. –

ธ.ค.

ม.ค. –

มี.ค.

ชั้นต้น 1 ชั้นต้น 2,3 ชั้นกลาง ชั้นสูง จบการศึกษา
0  N5  N4  N3

N2  N1

คอร์ส1ปี 3เดือน

ม.ค. – มี.ค. เม.ษ –

มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย. ต.ค. –

ธ.ค.

ม.ค. –

มี.ค.

ชั้นต้น1 ชั้นต้น2 ชั้นต้น3 ชั้นกลาง จบการศึกษา
0 N5 N4 N3

N2

 

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

 

ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลาง ระดับชั้นสูง
สำหรับการเรียนในระดับชั้นต้น1,2,3จะเรียนอ่านเขียนเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรฮิรากานะ
เป็นชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอบผ่านระดับN3 และจะมีการแบ่งระดับภาษาญี่ปุ่นเป็น3ระดับ
สำหรับคนที่เริ่มเรียนเป็นครั้งแรกจะมีการสอนเพิ่มเติมและมีการSupportในการการเรียน จึงไม่มีความกังวลสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษาต่อในระดับชั้นกลาง การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ, คำศัพท์, การอ่าน จะอยู่ระดับเดียวกับN2
พร้อมทั้งยังมีการสอนในเรื่องของฝึกพูด คุยแสดงความคิดเห็นของตนเอง ยังเพิ่มทักษะในการฝึกการเขียนในรูปแบบต่างๆ
การสอนในระดับนี้จะเปี่ยมไปด้วยความรู้ เพื่อให้เหมาะกับระดับและวัตถุประสงค์ของนักเรียน
การศึกษาต่อระดับชั้นสูง การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ, คำศัพท์, การอ่าน, ระดับเดียวกับN1
พร้อมทั้งยังนำพวกข่าวหรือหนังสือพิมพ์มาสอนเพิ่มเติม  มีการสอนเพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของผู้เรียนว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร เช่น เตรียมแนว ข้อสอบแต่ละประเภท เป็นต้น

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันอุบัติเหตุ อื่น ๆ
Long Term Japanese Language Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 270,000 5,000 40,000 415,000
Long Term Japanese Language Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 540,000 10,000 70,000 720,000
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 3 เดือน มกราคม (เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) 30,000 70,000 675,000 13,000 85,000 873,000
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 810,000 16,000 100,000 1,026,000
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 9 เดือน กรกฎาคม (ตุลาคม, เมษายน, มกราคม) 30,000 70,000 945,000 19,000 115,000 1,179,000
Long Term Japanese Language Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 1,080,000 20,000 130,000 1,330,000

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันอุบัติเหตุ อื่น ๆ
Short Term Japanese Language Course 1 เดือน เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 20,000 55,000 5,000 15,000 90,000
Short Term Japanese Language Course 2 เดือน เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 25,000 110,000 5,000 11,000 151,000
Short Term Japanese Language Course 3 เดือน เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 30,000 135,000 5,000 15,000 185,000

School Timetable

 

ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
คาบแรก 9:15 – 10:00 คาบแรก 13:15 – 14:00
คาบสอง 10:05 – 10:50 คาบสอง 14:05 – 14:50
คาบสาม 11:05 – 11:50 คาบสาม 15:05 – 15:50
คาบสี่ 11:55 – 12:40 คาบสี่ 15:55 – 16:40

Special Activities

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่, พิธีจบการศึกษา, ทัศนศึกษาที่ดิสนีย์แลนด์, สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์, ไปชมการแข่งขันซูโม่, แต่งกายชุดกิโมโน, งานปาร์ตี้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น, การประกวดพูดสุนทรพจน์

Dormitory

เกสท์เฮ้าส์ ที่ อาโอะบาได

ข้อมูลห้องพัก: มีบริการ เตียงนอน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ภายในห้องพัก  ส่วนที่ใช้ร่วมกันผู้พักอาศัยท่านอื่น ได้แก่ ห้องครัว ห้องซักผ้า และห้องอาบน้ำ

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: 10,000 เยน
 • ค่าเช่า:  64,000 เยน/เดือน
 • ค่าเช่าฟูก:  8,500 เยน หรือ 11,000 เยน ในกรณีที่พักอยู่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
 • ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา  10,000 เยน
 • *ห้องคู่ ค่าเช่า 74,000 เยน/เดือน (37,000 เยน/คน)
 • *คุณจะได้รับส่วนลดค่าเช่า 3% สำหรับการเช่า 3 เดือน  และ 5% สำหรับการเช่า 6 เดือน

สามารถเดินไปโรงเรียนได้โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เกสท์เฮ้าส์ ที่ ฟูจิกาโอกะ

ข้อมูลห้องพัก: มีบริการเตียงนอน ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ภายในห้องพัก  ส่วนที่ใช้ร่วมกันผู้พักอาศัยท่านอื่น ได้แก่ ห้องครัว ห้องซักผ้า และห้องอาบน้ำ

 • ค่าเช่า: 57,000 เยน/เดือน
 • ค่าเช่าฟูก: 8,500 เยน หรือ 11,000 เยน ในกรณีที่พักอยู่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
 • *ห้องคู่ 67,000 เยน/เดือน (33,000 เยน/คน)
 • *คุณจะได้รับส่วนลดค่าเช่า 3% สำหรับการเช่า 3 เดือน  และ 5% สำหรับการเช่า 6 เดือน

สามารถเดินไปโรงเรียนได้โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที หรือนั่งรถไฟไป 1 สถานี ลงที่สถานี Aobadai (ราคา 130 เยน/รอบ)

เกสท์เฮ้าส์ ที่ อิจิกาโอะ

ข้อมูลห้องพัก: มีบริการเตียงนอน ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ภายในห้องพัก  ส่วนที่ใช้ร่วมกันผู้พักอาศัยท่านอื่น ได้แก่ ห้องครัว ห้องซักผ้า และห้องอาบน้ำ

 • ค่าเช่า: 57,000 เยน/เดือน
 • ค่าเช่าฟูก: 8,500 เยน หรือ 11,000 เยน ในกรณีที่พักอยู่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
 • *ห้องคู่ 67,000 เยน/เดือน (33,000 เยน/คน)
 • *คุณจะได้รับส่วนลดค่าเช่า 3% สำหรับการเช่า 3 เดือน  และ 5% สำหรับการเช่า 6 เดือน
 • สามารถไปโรงเรียนได้โดยนั่งรถไฟไป 2 สถานี ลงที่สถานี Aobadai (ราคา 130 เยน/รอบ)

โยโกฮาม่า คอมมูนิตี้ แมนชั่นรายเดือน

ที่พักสำหรับนักเรียนโรงเรียนคันริน ทั้งที่เรียนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

รูปแบบห้องพัก
ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่

ภายในห้องพัก นอกจากจะมีห้องอาบน้ำและระเบียงแล้ว ยังมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ไมโครเวฟ กาต้มน้ำ โทรทัศน์ และเครื่องดูดฝุ่น
อินเตอร์เน็ต Wi-fi ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเช่าห้อง 83,000 เยน/เดือน หรือ 80,000 เยน/เดือน ในกรณีที่พักอยู่มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป

พื้นที่ส่วนกลาง
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์การทำครัว, ห้องรับประทานอาหาร, คอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-fi

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.