General Information

สถาบันคูดันของเรามีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศญี่ปุ่น ให้กับทุกคนที่สนใจ ดังนั้นเราจึงได้เปิดหลักสูตรห้องเรียนที่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์เหล่านี้เมื่อมาใช้ชีวิตและ เรียนที่ญี่ปุ่น เท่านั้น  โรงเรียนของเราเชื่อว่าการเรียนภาษาต่างประเทศ มิใช่แค่การนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน และเรียนแค่ภาษาเท่านั้น แต่พวกเรามีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และรวมไปถึงความเป็นอยู่คนชาวญี่ปุ่น ทางโรงเรียนได้คิดค้นหลักสูตรใหม่ๆสำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่เสมอ ตั้งแต่ปี 1988 อาทิเช่น หลักสูตรช่วงปิดภาคเรียนโดยการพักอาศัยอยู่กับชาวญี่ปุ่น เป็นต้น พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะคอยสนับสนุนนักเรียนของเราทุกคนด้วยคุณภาพ

Description

 1. มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก ซึ่งมีตั้งแต่หลักสูตร 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 2 ปี ตามความต้องการของผู้เรียน  โดยนักเรียนในโรงเรียน จะมีทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา (นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสมัครได้บางช่วงและบางหลักสูตรเท่านั้น)
  • หลักสูตรเข้มข้น
  • หลักสูตรสนทนา
  • หลักสูตรช่วงวันหยุด
  • หลักสูตรฮิรากานะและคาตาคานะ
  • หลักสูตรเรียนตัวต่อตัว
 2. นอกจากบทเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สถาบันคูดันของเรายังเสนอที่จะจัดหาโฮมสเตย์ (ครอบครัวชาวญี่ปุ่น) ในระหว่างที่เรียนที่ญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้ไวขึ้น และทำให้เข้าใจวัฒนธรรมที่นี่มากขึ้นอีกด้วย  มีครอบครัวกว่า 300 ครอบครัวที่ได้สมัครกับโรงเรียนของเราเพื่อเป็นโฮสต์แฟมิลี่ (ครอบครัวอุปถัมภ์)   นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับ-ส่งจากสนามบินนานาชาตินาริตะ เมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน
 3. บุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติ
 4. สถาบันของเรามีเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีได้  นักเรียนที่สนใจเรียนที่โรงเรียนของเรา สามารถสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำได้ พวกเรายินดีให้คำปรึกษา
 5. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จะคอยดูแล ตลอดการทำกิจกรรม
 6. คุณจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในวัยใกล้เคียงกัน เนื่องจากโรงเรียนของเราจะเปิด โอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับอาสมัคร กับทางมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. ในแต่ละปี มีนักเรียนจากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ ทำให้คุณได้พูดคุย ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก และแน่นอนว่า ภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในโรงเรียนก็คือ ภาษาญี่ปุ่น นั่นเอง
 8. สถาบันคูดันแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากสมาคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น  พวกเราจึงสามารถช่วยดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าประเภทนักเรียนให้กับนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน

Students Stats

มีนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 35 – 40 ประเทศ เข้ามาเรียนที่นี่ในหนึ่งเดือน คุณจะไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒธรรมและประเพณีของเทศต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย และด้วยเหตุนี้เอง โรงเรียนเราจึงเป็นสถาบันที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ

Study Programs

 1. หลักสูตรเร่งรัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อเน้นพัฒนา 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด และ การฟัง เรานำเสนอบทเรียนที่จะทำให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น เพราะมันจะทำให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ป่นได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ หลักสูตรนี้สามารถเตรียมตัวคุณเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test (JLPT) และการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ (EJU) ถ้าคุณวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย 2 ปี หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ ชั้นเรียนภาษาขั้นสูงนี้ยังจัดว่าดีเยี่ยมที่สุดสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วอีกด้วย (JLPT)
 2. หลักสูตรฮิรากานะ คาตาคานะหลักสูตรนี้สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะได้เรียนการอ่านและการเขียนฮิรากานะ คาตาคะนะ และเรียนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานโดยเรียนผ่านการสนทนา *หลังเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเรียนต่อหลักสูตรเร่งรัดได้
 3. หลักสูตรสนทนาเน้นพื้นฐานไวยากรณ์คำศัพท์ และ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกพัฒนาให้คล่องภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้คุณพูดได้อย่างมั่นใจ คุณจะเรียนในภาคเช้า 9:10 – 12:40
 4. หลักสูตรช่วงวันหยุดในหลักสูตรนี้ (3-7 สัปดาห์) นักเรียนจะได้เรียนการสนทนาในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นตลอดจนการสอนทฤษฎี และกิจกรรมหลังเลิกเรียน และการทัศนะศึกษานอกสถานที่ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นง่ายขึ้น นอกจากนี้เราแนะนำให้นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับทางสถาบันเรา แม้ว่าจะใช้เวลาสั้นๆเพียง 3-7 สัปดาห์ นักเรียนก็จะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วเพราะนอกจากได้ฝึกภาษาญีปุ่นในช้ันเรียนกับสถาบันแล้วนักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของบ้านชาวญี่ปุ่นอีกด้วย.
 5. หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPTJLPT เริ่มนำมาใช้ทั่วโลกตั้งแต่ปี 1984 เพื่อประเมิน และ รับรองความสามารถการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา การสอบมีการปรับปรุงในปี 2010 เวอร์ชั่นใหม่เน้นความสามารถในการสื่อสาร ระดับภาษาแบ่งเป็น 5 ระดับ N1-N5
 6. หลักสูตร อิน เฮ้าส์อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ในชั้นเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม
 7. หลักสูตรเรียนส่วนตัวเราแนะนำให้เรียนบทเรียนที่ตรงกับระดับภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ และ ระดับความไวในการพัฒนาของคุณ กรณีที่คุณไม่เข้าใจเนื้อหาคุณสามารถสอบถามอาจารย์ได้มากตามที่ต้องการ

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Long Term Intensive Japanese Language Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 60,000 300,000 54,000 444,000
Long Term Intensive Japanese Language Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 60,000 600,000 99,000 789,000
Long Term Intensive Japanese Language Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 60,000 900,000 144,000 1,134,000
Long Term Intensive Japanese Language Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 60,000 1,200,000 189,000 1,479,000

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร  ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Short Term Intensive Japanese Language Course  4 weeks เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 20,000 58,000 14,000 92,000
Short Term Intensive Japanese Language Course  10 weeks เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 20,000 145,000 14,000 179,000

School Timetable

หลักสูตรเข้มข้น 13:30 – 17:00 น. หรืออาจเรียนในช่วงเช้า 9:10 – 12:40 น.
หลักสูตรฮิระกาตะ คาตาคานะ 9:10 – 12:40 น. หรืออาจเรียนในช่วงบ่าย
หลักสูตรสนทนาเน้นพื้นฐานไวยากรณ์ 9:10 – 12:40 น.
หลักสูตรอินเฮ้าส์ เลือกเวลาระหว่าง 9:00 และ 20:00 น. เรียนครั้งละ 90 นาที
หลักสูตรเรียนส่วนตัว เลือกเวลาระหว่าง 9:00 และ 20:00 น. เรียนครั้งละ 90 – 120 นาที

Special Activities

ทัวร์ดูการดูแลบำรุงรักษาเครื่องบินของสายการบินANA ที่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ

Maintenance Facility tours(ANA機体工場見学)

書道講座(Let’s experience Japanese Calligraphy!)

和菓子作り(Make Japanese sweets)

長瀞バス旅行(Bus trip to Nagatoro)

高尾山新緑ハイキング(Hiking to Mt Takao)

Dormitory

โฮมสเตย์

การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้จากโฮสแฟมิลี่โดยตรง (ครอบครัวชาวญี่ปุ่น)  นั่นหมายความว่า ยิ่งนักเรียนมีโอกาสได้สื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นมากเท่าไร ทักษะทางภาษาของเราก็จะพัฒนามากขึ้นเท่านั้น  ที่สำคัญ ครอบครัวญี่ปุ่นแต่ละครอบครัวนั้น ทางโรงเรียนได้ทำการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

ปัจจุบันเรามีครอบครัวอุปถัมถ์กว่า 300 ครอบครัว ที่อยู่ในโปรแกรมของเรา โดยเราทำการคัดเลือกแต่ละครอบครัวจากความสนใจและความเต็มใจของพวกเขาในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ

หอพักส่วนตัว หรือ แชร์เฮ้าส์

มีหอพักและเกสต์เฮ้าส์มากมายให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกพักตามความต้องการ โดยทางเรายินดีให้คำแนะนำ

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.