General Information

โรงเรียนสอนภาษาซามุ เป็นโรงเรียนที่มีการสอนทั้งภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนค้นพบความฝันของตนเอง ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันว่า กาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง สถาบันซามูของเราขอยินดีต้อนรับ โดยเจ้าหน้าที่เราจะคอยช่วยเหลือและยินดีให้คำปรึกษาท่านอย่างเต็มที่

Description

  1. ครูผู้สอนที่โรงเรียนสอนภาษาซามุแห่งนี้ ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์การสอนมาอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการประเมินผลผู้สอนเป็นระยะ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนของเรามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสอนนักเรียนของเราอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนอยู่เสมอ และยังเป็นคนคอยผลักดันที่สำคัญของนักเรียนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
  2. นอกจากหลักสูตรการเรียนระยะยาวแล้ว ที่นี่ยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  สำหรับนักเรียนที่ต้องการทดลองเรียนในระยะสั้น เพื่อตัดสินใจที่จะเรียนระยะยาวในคราวต่อไป
  3. ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ดังนั้น จึงสะดวกสบายแก่เดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
  4. มีนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ มากมาย มาเรียนที่นี่  จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒธรรมไทยของเรากับของเพื่อน ๆ ต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

Students Stats

นักเรียนทั้งหมด ประมาณ 350 คน มีนักเรียนชาวเวียดนาม 30%, เนปาล 25%, เมียนมาร์ 8%, รัสเซีย 7%, สวีเดน 7% และชาติอื่นๆ อาทิเช่น ยูเครน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อีก 13%   ทั้งนี้ แต่ละห้องมีนักเรียนเฉลี่ย 20 คน

Study Programs

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับสูงขึ้น อาทิเช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง หรืออาชีวศึกษา เป็นต้น  ทางโรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานักเรียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงระดับที่ต้องการเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ

(เช่น Examination for Japanese University Admission และ Japanese Proficiency Exam เป็นต้น)  นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีโอกาสมากมายที่จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญ ยังได้รับความรู้มากมายจากการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกด้วย

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทั้งในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือในเชิงธุรกิจ

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และมีวีซ่าที่ถูกต้อง  โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนที่ต้องการจะเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

3 เดือน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Aug,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

2 ปี

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Oct,2017

Class Level

“中級へ行こう第2版””中級を学ぼう中級前期””中級を学ぼう中級中期””新中級から上級への日本語”

Finally, advanced classes (N1) progress based on “上級で学ぶ日本語”. They aim to learn 2000 of kanji and N1 level grammar and kanji.

 

ระดับ เป้าหมาย แบบเรียน ระดับที่มุ่งหวัง
ระดับต้น เรียนรู้ตัวอักษรคันจิอย่างน้อย 350 ตัว และเพิ่มพูนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับพื้นฐาน Minna no Nihongo 1 และ 2 N4 และ N5
ระดับกลาง เรียนรู้ตัวอักษรคันจิ 800 ถึง 1400 ตัว  และเข้าใจไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงเพิ่มทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง N2 และ N3
ระดับสูง N1

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประกันสุขภาพ
Long Term Japanese Language Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 21,600 54,000 291,600 35,100 10,000 412,300
Long Term Japanese Language Course 9 เดือน กรกฎาคม (ตุลาคม, เมษายน, มกราคม) 21,600 54,000 437,400 52,650 10,000 575,650
Long Term Japanese Language Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 21,600 54,000 583,200 70,200 10,000 739,000
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 3 เดือน มกราคม (เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) 21,600 54,000 729,000 87,750 12,500 904,850
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 21,600 54,000 874,800 105,300 15,000 1,070,700
Long Term Japanese Language Course 1 ปี 9 เดือน กรกฎาคม (ตุลาคม, เมษายน, มกราคม) 21,600 54,000 1,020,600 122,850 17,500 1,236,550
Long Term Japanese Language Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 21,600 54,000 1,166,400 140,400 20,000 1,402,400

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Short Term Japanese Language Course 1 เดือน (4 สัปดาห์) เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 21,600 48,600 1,300 0 71,500
Short Term Japanese Language Course 2 เดือน (8 สัปดาห์) เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 21,600 97,200 2,600 0 121,400
Short Term Japanese Language Course 3 เดือน (10 สัปดาห์) เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 21,600 145,800 3,900 0 171,300

 

School Timetable

ช่วงเช้า

จันทร์ – ศุกร์
คาบที่หนึ่ง 8:30 – 9:15
คาบที่สอง 9:20 – 10:05
คาบที่สาม 10:15 – 11:00
คาบที่สี่ 11:10 – 11:55

ช่วงบ่าย

จันทร์ – ศุกร์
คาบที่ห้า 13:15 –  14:00
คาบที่หก 14:05 –  14:50
คาบที่เจ็ด 15:00 –  15:45
คาบที่แปด 15:55 – 16:40

Special Activities

พิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนใหม่, งานคืนสู่เหย้า, Japanese Culture Day Camp,  การประกวดสุนทรพจน์, การแข่งขันร้องคาราโอเกะ, งานกีฬาโรงเรียน, ทริปออนเซ็น

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.