General Information

โรงเรียนสอนภาษาซามุ เป็นโรงเรียนที่มีการสอนทั้งภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนค้นพบความฝันของตนเอง ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันว่า กาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง สถาบันซามูของเราขอยินดีต้อนรับ โดยเจ้าหน้าที่เราจะคอยช่วยเหลือและยินดีให้คำปรึกษาท่านอย่างเต็มที่

Description

  1. ครูผู้สอนที่โรงเรียนสอนภาษาซามุแห่งนี้ ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์การสอนมาอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการประเมินผลผู้สอนเป็นระยะ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนของเรามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสอนนักเรียนของเราอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนอยู่เสมอ และยังเป็นคนคอยผลักดันที่สำคัญของนักเรียนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
  2. นอกจากหลักสูตรการเรียนระยะยาวแล้ว ที่นี่ยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  สำหรับนักเรียนที่ต้องการทดลองเรียนในระยะสั้น เพื่อตัดสินใจที่จะเรียนระยะยาวในคราวต่อไป
  3. ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ดังนั้น จึงสะดวกสบายแก่เดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
  4. มีนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ มากมาย มาเรียนที่นี่  จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒธรรมไทยของเรากับของเพื่อน ๆ ต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

Students Stats

นักเรียนทั้งหมด ประมาณ 350 คน มีนักเรียนชาวเวียดนาม 30%, เนปาล 25%, เมียนมาร์ 8%, รัสเซีย 7%, สวีเดน 7% และชาติอื่นๆ อาทิเช่น ยูเครน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อีก 13%   ทั้งนี้ แต่ละห้องมีนักเรียนเฉลี่ย 20 คน

Study Programs

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับสูงขึ้น อาทิเช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง หรืออาชีวศึกษา เป็นต้น  ทางโรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานักเรียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงระดับที่ต้องการเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ

(เช่น Examination for Japanese University Admission และ Japanese Proficiency Exam เป็นต้น)  นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีโอกาสมากมายที่จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญ ยังได้รับความรู้มากมายจากการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกด้วย

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทั้งในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือในเชิงธุรกิจ

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และมีวีซ่าที่ถูกต้อง  โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนที่ต้องการจะเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ

*เริ่มต้นคอร์สเรียนทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

Class Level

“中級へ行こう第2版””中級を学ぼう中級前期””中級を学ぼう中級中期””新中級から上級への日本語”

Finally, advanced classes (N1) progress based on “上級で学ぶ日本語”. They aim to learn 2000 of kanji and N1 level grammar and kanji.

 

ระดับ เป้าหมาย แบบเรียน ระดับที่มุ่งหวัง
ระดับต้น เรียนรู้ตัวอักษรคันจิอย่างน้อย 350 ตัว และเพิ่มพูนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับพื้นฐาน Minna no Nihongo 1 และ 2 N4 และ N5
ระดับกลาง เรียนรู้ตัวอักษรคันจิ 800 ถึง 1400 ตัว  และเข้าใจไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงเพิ่มทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง N2 และ N3
ระดับสูง N1

Tuition Fee

หลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลา หัวข้อ ปีแรก ปีถัดมา ทั้งหมด
2 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัคร 21,600
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 54,000
ค่าเล่าเรียน 583,200 583,200 1,166,400
ค่าอุปกรณ์เสริม 21,600 21,600 43,200
ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 47,600 47,600 97,200
ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ 10,000 10,000 20,000
ทั้งหมด 739,000 663,400 1,402,400
1 ปี 9 เดือน ค่าธรรมเนียมการสมัคร 21,600
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 54,000
ค่าเล่าเรียน 583,200 437,400 1,020,600
ค่าอุปกรณ์เสริม 21,600 16,200 37,800
ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 48,600 36,450 85,050
ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ 10,000 7,500 17,500
ทั้งหมด 739,000 497,550 1,236,550
1 ปี 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการสมัคร 21,000
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 54,000
ค่าเล่าเรียน 583,200 291,600 874,800
ค่าอุปกรณ์เสริม 21,600 10,800 32,400
ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 48,600 24,300 72,900
ค่าประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ 10,000 5,000 15,000
ทั้งหมด 739,000 331,700 1,070,700
1 ปี 3 เดือน ค่าธรรมเนียมการสมัคร 21,600
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 54,000
ค่าเล่าเรียน 583,200 145,800 729,000
ค่าอุปกรณ์เสริม 21,600 5,400 27,000
ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 48,600 12,150 60,750
ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ 10,000 2,500 12,500
ทั้งหมด 739,000 165,850 904,850

หลักสูตรระยะสั้น

หัวข้อ ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000
ค่าเล่าเรียน / 3 เดือน 135,000
ค่าอุปกรณ์เสริม
ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 5000
ค่าประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ
ทั้งหมด 160,000

School Timetable

ช่วงเช้า

จันทร์ – ศุกร์
คาบที่หนึ่ง 8:30 – 9:15
คาบที่สอง 9:20 – 10:05
คาบที่สาม 10:15 – 11:00
คาบที่สี่ 11:10 – 11:55

ช่วงบ่าย

จันทร์ – ศุกร์
คาบที่ห้า 13:15 –  14:00
คาบที่หก 14:05 –  14:50
คาบที่เจ็ด 15:00 –  15:45
คาบที่แปด 15:55 – 16:40

Special Activities

พิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนใหม่, งานคืนสู่เหย้า, Japanese Culture Day Camp,  การประกวดสุนทรพจน์, การแข่งขันร้องคาราโอเกะ, งานกีฬาโรงเรียน, ทริปออนเซ็น

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.