General Information

Sendagaya Japanese Institute มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 40 ปี และได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น Sendagaya Japanese College และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนภาษาญี่ป่นแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น S.J.I. Group เป็นสถาบันขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้จบการศึกษาจากสถาบันไปมีมากกว่า 100 สัญชาติ  อาจารย์และพนักงานของสถาบัน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานพิเศษอีกด้วย

Description

  1. มีพนักงานคนไทย ประจำอยู่ที่สถาบัน 2 คน จึงดูแลนักเรียนไทยได้อย่างเต็มที่ และผู้ปกครองของนักเรียนสามารถไว้วางใจได้
  2. มีนักเรียนเป็นจำนวนมากจึงทำให้สามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องจะไม่เกิน 20 คน นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลายหลายซึ่งแบ่งตามเป้าหมายและระดับอีกด้วย
  3. อาจารย์ทุกคนของสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น
  4. พัฒนาตำราเรียน และตำราสอบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเอง

Students Stats

นักเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละเชื้อชาติ

จีน 60%
เวียดนาม 9%
ไทย 7%
ฮ่องกง 5%
ซาอุดิอาระเบีย 4%
ไต้หวัน 4%
ยุโรป 2%
อื่นๆ 9%

Study Programs

ระยะยาว (หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ)

คอร์สเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีวิชาเลือกสำหรับคนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท เซมมง และคนที่ไม่ต้องการเรียนต่อ ก็สามารถเรียนวิชาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หรือภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนหางานได้ ระดับการเรียนมีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูงสุด มีระบบอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ  ได้วีซ่านักเรียนสองปี จึงใช้สิทธิส่วนลดสำหรับนักเรียนต่างๆ ได้

 

ระยะสั้น (Everyday Course)

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด, การอ่าน และการเขียนทั่วไป สามารถเรียนได้ตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไป เปิดสอน 4 ครั้งต่อปี นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ นักเรียนที่มีพื้นฐานสามาถเลือกระยะเรียนเองได้ คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

คอร์สตามฤดูกาล (ซัมเมอร์)

หลักสูตรแบบระยะสั้น แต่เพิ่มเติมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ใช้งานจริงได้ และยังได้สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น  ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

คอร์ส group/private

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มจำนวนคนน้อย หรือหลักสูตรแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถทำวีซ่ามาญี่ปุ่นได้เอง หรือพำนักที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถออกเอกสารเพื่อทำวีซ่าให้ได้

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

May,2017

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

ระยะยาว มีทั้งหมด 9 ระดับ

ระยะสั้น มีทั้งหมด 4 – 5 ระดับ


จำนวนห้องในแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละเทอม
(จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน)

Tuition Fee

หลักสูตรระยะยาว


การชำระเงินเทอมแรก (6เดือน) ก่อนเข้าเรียน


หัวข้อ

จำนวนเงิน
(หน่วยเงิน : เยน)

ช่วงชำระเงิน
ค่าสมัคร

20,000

หลังจากที่ผลการสมัครวีซ่าประกาศ

ค่าแรกเข้า

60,000

       ค่าเรียนเทอม1
       (6 เดือนแรก)

345,000

ค่าอุปกรณ์

40,000

ค่าประกัน

6,000

รวม

471,000

 

การชำระเงินในช่วงเทอม 2 – 4


หัวข้อ


จำนวนเงิน
(หน่วยเงิน : เยน)

ช่วงชำระเงิน
ค่าเรียนเทอม 2 และ 3 (6เดือนหลัง) 345,000

ก่อนเริ่มเทอมใหม่ 1 เดือน

*การชำระค่าเล่าเรียนตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องชำระในส่วนของ 6 เดือนถัดไป

*ค่าหนังสือเรียนไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนข้างต้น

*ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว ไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี

*นักเรียนของโรงเรียนทุกคน จะต้องทำประกันของโรงเรียนและประกันสุขภาพพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น

 

หลักสูตรระยะสั้น (หน่วยเงิน:เยน)

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2 สัปดาห์

10,000

48,000

58,000

4 สัปดาห์ 10,000 80,000

90,000

6 สัปดาห์

10,000

117,000

127,000

8 สัปดาห์

10,000

152,000

162,000

     10 สัปดาห์

10,000

180,000

190,000

*ค่าหนังสือเรียนรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนข้างต้นแล้ว

*สำหรับนักเรียนเก่า (ภายในระยะเวลาสองปี) มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการสมัคร

School Timetable

ระยะยาว

วันละ 5 คาบ วันศุกร์ 4 คาบ

5 วันต่อสัปดาห์ รวม 24 ชั่วโมง

นักเรียนจะได้เรียนช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน

 

ระยะสั้น

วันละ 4 คาบ

5 วันต่อสัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง

โดยส่วนมาก ชั่วโมงเรียนจะอยู่ครึ่งวันช่วงเช้า

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Special Activities

กิจกรรมพูดคุยกับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเรียนคอร์สอบรมครูของสถาบัน,
ทัศนศึกษาปีละ 2 ครั้ง (บาร์บีคิว, adventure game, Tokyo Disney Land, Tokyo Disney Sea สลับกันไปในแต่ละปี)

Dormitory

หอพัก
ทางสถาบันมีหอพัก 3 ประเภท รวมกันมากกว่าสิบแห่ง รวมถึงโฮมสเตย์ (พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น) ให้นักเรียนเลือกสรร

หอพักของทางสถาบัน (หอใน)
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวเท่านั้น*
– หอพักห้องคู่ที่ทางสถาบันเป็นผู้ดูแล สะดวกสบายเนื่องจากใกล้สถาบัน
– มีทั้งที่พักที่เดินจากสถาบันได้ และที่พักที่นั่งรถไฟเพียงไม่ถึงสิบนาที
– มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต (wifi) แล้ว

หอที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ (หอนอก)
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวและระยะสั้น*
– หอพักที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ เป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด จึงมีความเป็นส่วนตัวสูง
– บริเวณรอบที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ห่างจากสถาบันโดยรถไฟไม่ประมาณ 30 นาที
– มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท (wifi) แล้ว
– รวมถึงมีทั้งแบบมีอาหาร (เช้า – เย็น) และแบบไม่มีอาหารให้เลือกอีกด้วย

โฮมสเตย์
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะสั้นเท่านั้น*
– โอกาสพิเศษที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะทำให้มีโอกาสฝึกภาษาแล้ว
ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นจริงๆ
– ครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่นักเรียนจะไปพักด้วย เป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากสถาบันแล้ว
– จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย และทางครอบครัวชาวญี่ปุ่นก็คุ้นเคยกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

 

หอใน หอนอก โฮมสเตย์
ห้องพัก ห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องเดี่ยว
จำนวนหอ 3 หอ 11 หอ มีครอบครัวที่ลงทะเบียนกว่า 300 ครอบครัว
เพศ หอรวม หรือ หอหญิง หอชาย และ หอหญิง แยกกัน อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
การเดินทาง เดินหรือนั่งรถไฟ รถไฟ รถไฟ
ระยะเวลาเดินทาง 0-15 นาที 25-40 นาที 40-70 นาที
อาหาร ไม่มี มี (เช้า-เย็น) และไม่มี มี (เช้า-เย็น)
เฟอร์นิเจอร์ มีครบพร้อม มีครบพร้อม มีครบพร้อม
อินเตอร์เน็ท wifi wifi wifi
ผู้ดูแล ติดต่อสถาบัน มีผู้ดูแล (เช้าถึงเย็น / 24 ชั่วโมง) อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน* 49,000 – 57,000 69,000 – 85,000 116,000
(คิดราคาเป็นรายวันได้)

รายละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่างกันไปตามหอ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
* อาจมีค่าแรกเข้าและค่าชุดเครื่องนอนแตกต่างกันไปตามแต่ละหอ

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.