General Information

Sendagaya Japanese Institute มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 40 ปี และได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น Sendagaya Japanese College และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนภาษาญี่ป่นแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น S.J.I. Group เป็นสถาบันขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้จบการศึกษาจากสถาบันไปมีมากกว่า 100 สัญชาติ  อาจารย์และพนักงานของสถาบัน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานพิเศษอีกด้วย

Description

  1. มีพนักงานคนไทย ประจำอยู่ที่สถาบัน 2 คน จึงดูแลนักเรียนไทยได้อย่างเต็มที่ และผู้ปกครองของนักเรียนสามารถไว้วางใจได้
  2. มีนักเรียนเป็นจำนวนมากจึงทำให้สามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องจะไม่เกิน 20 คน นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลายหลายซึ่งแบ่งตามเป้าหมายและระดับอีกด้วย
  3. อาจารย์ทุกคนของสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น
  4. พัฒนาตำราเรียน และตำราสอบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเอง

Students Stats

นักเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละเชื้อชาติ

จีน 60%
เวียดนาม 9%
ไทย 7%
ฮ่องกง 5%
ซาอุดิอาระเบีย 4%
ไต้หวัน 4%
ยุโรป 2%
อื่นๆ 9%

Study Programs

ระยะยาว (หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ)

คอร์สเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีวิชาเลือกสำหรับคนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท เซมมง และคนที่ไม่ต้องการเรียนต่อ ก็สามารถเรียนวิชาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หรือภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนหางานได้ ระดับการเรียนมีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูงสุด มีระบบอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ  ได้วีซ่านักเรียนสองปี จึงใช้สิทธิส่วนลดสำหรับนักเรียนต่างๆ ได้

 

ระยะสั้น (Everyday Course)

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด, การอ่าน และการเขียนทั่วไป สามารถเรียนได้ตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไป เปิดสอน 4 ครั้งต่อปี นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ นักเรียนที่มีพื้นฐานสามาถเลือกระยะเรียนเองได้ คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

คอร์สตามฤดูกาล (ซัมเมอร์)

หลักสูตรแบบระยะสั้น แต่เพิ่มเติมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ใช้งานจริงได้ และยังได้สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น  ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

คอร์ส group/private

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มจำนวนคนน้อย หรือหลักสูตรแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถทำวีซ่ามาญี่ปุ่นได้เอง หรือพำนักที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถออกเอกสารเพื่อทำวีซ่าให้ได้

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

Everyday Course (เปิดรับตลอดทั้งปี)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

ระยะยาว มีทั้งหมด 9 ระดับ

ระยะสั้น มีทั้งหมด 4 – 5 ระดับ


จำนวนห้องในแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละเทอม
(จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน)

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
University Preparatory Course
6 เดือน เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 345,000 6,000 40,000 471,000
1 ปี เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 690,000 6,000 40,000 816,000
1 ปี 6 เดือน เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 1,035,000 6,000 40,000 1,161,000
2 ปี เมษายน 20,000 60,000 1,380,000 6,000 40,000 1,506,000

 

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Everyday Course
2 สัปดาห์ (เข้าเรียน 10 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 48,000 58,000
4 สัปดาห์ (เข้าเรียน 20 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 80000 90,000
6 สัปดาห์ (เข้าเรียน 30 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 117000 127,000
8 สัปดาห์ (เข้าเรียน 40 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 152000 162,000
10 สัปดาห์ (เข้าเรียน 50 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 180000 190,000

School Timetable

ระยะยาว

วันละ 5 คาบ วันศุกร์ 4 คาบ

5 วันต่อสัปดาห์ รวม 24 ชั่วโมง

นักเรียนจะได้เรียนช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน

 

ระยะสั้น

วันละ 4 คาบ

5 วันต่อสัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง

โดยส่วนมาก ชั่วโมงเรียนจะอยู่ครึ่งวันช่วงเช้า

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Special Activities

กิจกรรมพูดคุยกับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเรียนคอร์สอบรมครูของสถาบัน,
ทัศนศึกษาปีละ 2 ครั้ง (บาร์บีคิว, adventure game, Tokyo Disney Land, Tokyo Disney Sea สลับกันไปในแต่ละปี)

Dormitory

หอพัก
ทางสถาบันมีหอพัก 3 ประเภท รวมกันมากกว่าสิบแห่ง รวมถึงโฮมสเตย์ (พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น) ให้นักเรียนเลือกสรร

หอพักของทางสถาบัน (หอใน)
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวเท่านั้น*
– หอพักห้องคู่ที่ทางสถาบันเป็นผู้ดูแล สะดวกสบายเนื่องจากใกล้สถาบัน
– มีทั้งที่พักที่เดินจากสถาบันได้ และที่พักที่นั่งรถไฟเพียงไม่ถึงสิบนาที
– มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต (wifi) แล้ว

หอที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ (หอนอก)
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวและระยะสั้น*
– หอพักที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ เป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด จึงมีความเป็นส่วนตัวสูง
– บริเวณรอบที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ห่างจากสถาบันโดยรถไฟไม่ประมาณ 30 นาที
– มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท (wifi) แล้ว
– รวมถึงมีทั้งแบบมีอาหาร (เช้า – เย็น) และแบบไม่มีอาหารให้เลือกอีกด้วย

โฮมสเตย์
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะสั้นเท่านั้น*
– โอกาสพิเศษที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะทำให้มีโอกาสฝึกภาษาแล้ว
ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นจริงๆ
– ครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่นักเรียนจะไปพักด้วย เป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากสถาบันแล้ว
– จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย และทางครอบครัวชาวญี่ปุ่นก็คุ้นเคยกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

 

หอใน หอนอก โฮมสเตย์
ห้องพัก ห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องเดี่ยว
จำนวนหอ 3 หอ 11 หอ มีครอบครัวที่ลงทะเบียนกว่า 300 ครอบครัว
เพศ หอรวม หรือ หอหญิง หอชาย และ หอหญิง แยกกัน อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
การเดินทาง เดินหรือนั่งรถไฟ รถไฟ รถไฟ
ระยะเวลาเดินทาง 0-15 นาที 25-40 นาที 40-70 นาที
อาหาร ไม่มี มี (เช้า-เย็น) และไม่มี มี (เช้า-เย็น)
เฟอร์นิเจอร์ มีครบพร้อม มีครบพร้อม มีครบพร้อม
อินเตอร์เน็ท wifi wifi wifi
ผู้ดูแล ติดต่อสถาบัน มีผู้ดูแล (เช้าถึงเย็น / 24 ชั่วโมง) อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน* 49,000 – 57,000 69,000 – 85,000 116,000
(คิดราคาเป็นรายวันได้)

รายละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่างกันไปตามหอ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
* อาจมีค่าแรกเข้าและค่าชุดเครื่องนอนแตกต่างกันไปตามแต่ละหอ

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.