General Information

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy เป็นศูนย์รวมนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบรับความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้  ที่ผ่านมาเราจึงพยายามพัฒนาหลักสูตรต่างๆมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเรามีความตั้งใจว่าจะคอยรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน แล้วนำข้อคิดเห็นนั้นไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนและสร้างสิ่งแวดล้อมในการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Description

  1. เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของโรงเรียนเราคือ “ความหลากหลาย”  เราให้ความสำคัญกับการสร้างหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนักเรียน และการสร้างสมดุลด้านเชื้อชาติของนักเรียน เราจึง มีคอร์สการเรียนที่เป็นประโยชน์และตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนต่อ เพื่อการทำงาน หรือเพื่อหาประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น
  2. เรามุ่งหวังให้การแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยเราภาคภูมิใจในผลสำเร็จอันยอดเยี่ยมอันเกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนพิเศษสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อ
  3. เพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ ในทุกๆ ชั้นเรียนจึงเป็นการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ยาวนานกับอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนอย่างสูงสุด

Students Stats

นักเรียนทั้งหมดประมาณ 530 คน  เป็นนักเรียนชาวเกาหลี 33.5%, จีน 27.7%, ไต้หวัน 9.4%, ศรีลังกา 7.7%, ไทย 6.6%, เวียดนาม 5.6%, ฮ่องกง 2.3%  และชาติอื่นๆจากทั้งในเอเชียและฝั่งตะวันตก  โดยในหนึ่งห้องมีนักเรียนเฉลี่ย 19 คน

Study Programs

หลักสูตรทั่วไป

 

  1. หลักสูตรวิชาเลือก : ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy ได้จัดชั้นเรียนโดยแบ่งตามระดับความรู้ในคาบเรียนที่ 1 และ 2 และในคาบเรียนที่ 3 และ 4 นั้น จะเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่ตนเองเลือกไว้ การที่นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาที่จำเป็นเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเองนั้น จะทำให้ช่วงเวลาการศึกษาในต่างประเทศที่มีค่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้

สำหรับคนที่สนใจทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอนิเมชั่น

時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

09:20-10:55

วิชาหลัก

11:05-12:40

วิชาเลือก

การค้นคว้าด้านอนิเมชั่นญี่ปุ่น การอ่านบทความ มาเป็นนักพากย์อนิเมชั่นกันเถอะ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรมญี่ปุ่น

※ ในวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นนักเรียนจะได้เรียนการจัดดอกไม้, การใส่ชุดกิโมโนซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น เป็นต้น หรือเลือกเรียนวิชาทางด้านอนิเมชั่น

※วิชาอื่นๆ:ภาพยนตร์ญี่ปุ่น, ละครซีรีย์, ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการทำอาหาร, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง, ชีวประวัติบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น, สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, ภาษาคันไซ เป็นต้น

สำหรับคนที่ต้องการจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1ให้ผ่านให้ได้

時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

09:20-10:55

วิชาหลัก

11:05-12:40

วิชาเลือก

เตรียมตัวสอบวัดระดับ N1 การฝึกทักษะการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อการสอบวัดระดับ N1 ไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับ N1 คำศัพท์เพื่อการสอบวัดระดับ N1

※ ในกรณีที่ต้องการสอบผ่านระดับ N1ในระยะเวลาอันสั้น ควรเน้นเรียนชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ

※วิชาอื่นๆ:

คำศัพท์ชั้นสูง, การฟังเพื่อการสอบ, เทคนิคการฟังเพื่อจับใจความข่าวหรือเลคเชอร์, การเขียน เป็นต้น

สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว

時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

09:20-10:55

วิชาหลัก

11:05-12:40

วิชาเลือก

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว การสนทนาในชีวิตประจำวัน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการ

(การสนทนาเพื่อการโรงแรม)

ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน แบบฝึกหัดการใช้ภาษาสุภาพ

※ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเหตุการณ์ญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนการสนทนาด้วยภาษาสุภาพ

※ วิชาอื่นๆ :ไวยากรณ์ระดับกลาง, การเขียน, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2, การฟังระดับสูง, การสนทนา, สุนทรพจน์ เป็นต้น

สำหรับคนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

09:20-10:55

วิชาหลัก

11:05-12:40

วิชาเลือก

พื้นฐานวิทยานิพนธ์ การเขียนแผนการวิจัย การเตรียมตัวสอบ TOEIC ☆ทักษะการอ่านงานวิทยานิพนธ์ การอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ

※ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะการอ่านตำราเรียนเฉพาะทางและทักษะการเขียน ควบคู่ไปกับการเรียนวิธีการเขียนแผนการวิจัย ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีเครื่องหมาย ☆ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยยังต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษอีกด้วย

※ วิชาอื่น: ก่อนการสอบคัดเลือก →เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่เดือนต.ค.-เดือนธ.ค.), ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว, การฝึกเขียนวิทยานิพนธ์, การเตรียมตัวสอบข้อสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ, การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 เป็นต้น

หลังสอบคัดเลือกผ่าน →  วิธีการเขียน การฟัง การฝึกพูดสุนทรพจน์สำหรับนักศึกษา, เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย, ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โดยที่ไม่ได้ลงเรียนในชั้นเรียนพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ

時間 / 曜日 จันทร์์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

09:20-10:55

วิชาหลัก

11:05-12:40

วิชาเลือก

พื้นฐานวิทยานิพนธ์ เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ เตรียมตัวสอบข้อสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Studying

Previous college

Entrance Exams

※ นักเรียนที่ไม่ได้เลือกเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ ควรเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้าโดยเลือกเรียนในวิชาเลือก และในช่วงบ่ายก็ยังสามารถเรียนวิชาต่างๆเพื่อเตรียมตัวสอบได้ด้วย
※วิชาอื่นๆ :ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว, การฝึกเขียนวิทยานิพนธ์, การเตรียมตัวสอบข้อเขียน, การสนทนาระดับสูง เป็นต้น

 

  1. ชั้นเรียนพิเศษสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อ – หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อนี้ เป็นชั้นเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลและเอกชนได้ โดยจะเรียนเทคนิคในการทำข้อสอบแบบเข้มข้น หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อนี้มีข้อดีที่แตกต่างจากการสอบเข้าเรียนโดยตรง คือ สามารถจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อได้มากยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน
  2. ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ – หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการกลับไปทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในแต่ละประเทศว่าสามารถใช้ได้จริง ทางโรงเรียนได้แต่งตำราเรียนและสร้างหลักสูตรใหม่โดยอาศัยประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่มีมาจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจนี้ดำเนินการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเป็นอย่างดี

 

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

ระดับ

เนื้อหาการเรียน Can-Do(เป้าหมาย) ระดับที่มุ่งหวัง
JLPT

CEFR

ระดับต้น 1 เน้นเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานโดยการฝึกทักษะการสนทนา และใช้ตำราเรียนที่ทางโรงเรียนแต่งขึ้นเอง มีทั้งฉบับที่ใช้ตัวอักษรโรมัน บัญชีคำศัพท์ บทสนทนาซึ่งมีการแปลเป็นภาษาในแต่ละประเทศ มีการสอนตัวอักษรคันจิ 300 ตัวในระดับ 1-2 ซึ่งมีการแบ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษ ดังนั้น นักเรียนที่ไม่เข้าใจตัวอักษรคันจิก็สามารถเรียนได้ ・สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ เช่น การถามทาง และการซื้อของ เป็นต้น

・สามารถสื่อสารความคิดเห็น หรือเรื่องราวของตนเองเป็นประโยคง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้

N5 A1
2 ・สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ เช่น การถามทางและการซื้อของ เป็นต้น

・สามารถสื่อสารความคิดเห็น หรือเรื่องราวของตนเองเป็นประโยคง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้

N4 A2
เตรียมระดับกลาง 3 ทบทวนไวยากรณ์ทั้งหมดที่เรียนมาในระดับต้น โดยใช้ตำราเรียนที่ทางโรงเรียนแต่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนอย่างครบทุกด้าน ทั้งไวยากรณ์ การฟัง การสนทนา การเขียนเรียงความ การอ่าน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในระดับกลาง ・สามารถใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่น

・สามารถอธิบายงานอดิเรกหรืออาชีพของตนเองโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนประโยคที่ยาวขึ้นโดยใช้ไวยากรณ์ในระดับต้น

ระดับกลางตอนต้น 4 เรียนคำศัพท์และสำนวนเพิ่มขึ้น ฝึกฝนบทสนทนาต่างๆที่มีความหลากหลาย เพื่อจะได้สนทนาในโรงเรียน และชีวิตประจำวันได้โดยไม่ลำบาก ฝึกฝนทักษะการเขียนรูปประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และฝึกฝนทักษะการอ่านโดยสามารถเข้าใจประโยคยาวๆทีมีตัวอักษรมากกว่า 1000 ตัวได้อย่างถูกต้อง ・สามารถสนทนาในสถานการณ์ที่พบเจอใกล้ตัวที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นได้

・สามารถที่จะสื่อสารด้วยสำนวนของตัวเองโดยใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อบอกเล่าความรู้สึกจากการอ่านบทความ หรือแสดงเหตุผลที่เปลี่ยนกำหนดการได้

・สามารถเข้าใจประโยคที่ยาวขึ้น โดยที่มีครูผู้สอนช่วย

N3 B1
5 ・สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสุภาพให้เหมาะกับสถานการณ์หรือผู้ร่วมสนทนาได้

・สามารถพูดประโยคยาวๆได้อย่างถูกต้อง

・สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์หรือความปรารถนาของตนเองที่เป็นเรื่องราวนามธรรมได้

・สามารถเข้าใจบทความในหนังสือพิมพ์อย่างง่ายโดยมีพจนานุกรมหรือครูผู้สอนช่วย

N2
ระดับกลางตอนปลาย 6 เรียนสำนวนภาษาที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจสับสน เพื่อสามารถใช้ภาษาและเข้าใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่ตนเองสนใจ หรือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางภาษาของตนเอง ・สามารถใช้เหตุผลอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองได้

・สามารถพูดให้คำแนะนำหรือขอร้อง โดยคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนาได้

・เข้าใจประเด็นสำคัญของบทความง่ายๆที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หรือเรื่องที่มีลักษณะนามธรรมบ้าง

เตรียมระดับสูง 7 ทบทวนและฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียนมาในระดับกลางและสามารถใช้ได้จริง ฝึกการอธิบาย หรือพูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการอ่านบทความต่างๆ ・สามารถเขียนเรียงความ พูดอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรืออธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจได้

・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง หรือให้คำแนะนำโดยใช้สำนวนแบบภาษาญี่ปุ่นได้

・สามารถอ่านบทความโดยการอ่านทีละบรรทัด และเปรียบเทียบได้

ระดับสูง 8 การอ่านประโยคชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น นวนิยาย งานเขียน บทความที่มีความยาวประมาณ 2000 – 3000 ตัว ฝึกการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกเขียนและพูดจากบทความ หรือบทสนทนาเพื่อเรียนสำนวนที่มีความละเอียด และมีนัยต่างๆ ・สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านสังคม และวัฒนธรรมทั่วไปได้อย่างราบรื่น

・สามารถพูดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส

・สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ หรืองานวิจารณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและถูกต้องด้วยตนเองได้

・สามารถที่จะใช้ชีวิตและเรียนร่วมกับคนญี่ปุ่นได้หลังจากที่ได้สอบเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว

・สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่เข้าเรียนเป็นนักศึกษาฝึกงาน

N1 B2
9
10 คอร์สเรียนจะเน้นการใช้อุปกรณ์การเรียนใหม่ๆอย่างหลากหลาย ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้แสดงความเห็น หรือเขียนรายงานจากเนื้อเรื่องที่อ่าน และสามารถที่จะอภิปราย โต้แย้ง ถกเถียง หรือสามารถอ่านอย่างเข้าใจได้พร้อมๆกัน ในแต่ละภาคการเรียนจะมีการแบ่งชั้นเรียนตามลักษณะเป้าหมายการเรียนที่ผู้เรียนมุ่งหวัง ได้แก่ ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท เพื่อฝึกฝนการอภิปราย การรายงานสิ่งที่ได้อ่านมาซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะสาขาหรืองานวิทยานิพนธ์ ・สามารถที่จะพูดคุยแสดงความคิดของตนเองกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องเฉพาะด้าน และสามารถที่จะฟัง และอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับเดียวกับคนญี่ปุ่น

・สามารถที่ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับคู่สนทนา

・สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาในสาขาเฉพาะทางได้โดยไม่ต้องใช้พจนานุกรม และสามารถที่จะเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตัวเอง

・สามารถที่จะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในบริษัทได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา

 

 

C1
11

Tuition Fee

(หน่วยเงิน: เยน )

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Regular Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 20,000 58,000 680,000 2,800 0 760,800
Regular Course 1 ปี 3 เดือน มกราคม (เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) 20,000 58,000 850,000 5,600 0 933,600
Regular Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 20,000 58,000 1,020,000 5,600 0 1,103,600
Regular Course 1 ปี 9 เดือน กรกฎาคม (ตุลาคม, เมษายน, มกราคม) 20,000 58,000 1,190,000 5,600 0 1,273,600
Regular Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 20,000 58,000 1,360,000 5,600 0 1,443,600
College Preparatory Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม 20,000 58,000 1,080,000 5,600 0 1,163,600
College Preparatory Course 2 ปี เมษายน 20,000 58,000 1,440,000 5,600 0 1,523,600

*ค่าเล่าเรียนได้รวมค่าหนังสือแบบเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

**นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการขอเอกสารประกันนักเรียนต่างชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างหาก

หลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Regular Short Term Course 6 สัปดาห์ เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 0 127,000 7,300 0 134,300
Regular Short Term Course 10 สัปดาห์ เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 0 175,000 9,800 0 184,800

*ค่าเล่าเรียนได้รวมค่าหนังสือแบบเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

School Timetable

เรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

รอบเช้า ชั้นเรียนระดับกลาง II และระดับสูง 9:20 – 12:40
รอบบ่าย ชั้นเรียนระดับเริ่มต้น และระดับกลาง I 13:10 – 16:30

Special Activities

พิธีเปิดภาคเรียน, ปาร์ตี้บาร์บีคิว, งานกีฬาโรงเรียน, ทัศนศึกษาดิสนีย์แลนด์, งานเลี้ยงสิ้นปี, ทัศนศึกษานอกสถานที่, พิธีชงชา, ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ(Senmon gakkou), การประชุมแนะแนวการศึกษา, พิธีจบการศึกษา

Dormitory

เรามีบริการจัดหาห้องพักให้กับนักเรียนของเรา โดยที่พักนี้ นั่งรถไฟใต้ดินจากโรงเรียน ใช้เวลา 20 นาที และใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที จากสถานี Magome ไปยังที่พัก

ในแต่ละห้องพักใหญ่ 1 ห้อง  สามารถรองรับผู้อาศัยได้ 5 คน  มีห้องคู่ 2 ห้อง และห้องเดี่ยว 1 ห้อง  มีห้องที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องอาบน้ำ มีบริการ Wi-fi ฟรี

*ในกรณีที่ต้องการผ้าปูที่นอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 9000 เยน

รูปแบบห้อง

พักเดี่ยว

พักคู่

ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

ระยะเวลา
การเขาพัก

สั้น
(น้อยกว่า3เดือน)

ยาว
(มากกว่า3เดือน)

ค่าเช่า/เดือน 6.8 ตร.ม. 9 ตร.ม. 39,000 เยน/คน ค่ามัดจำ 20,000 เยน 30,000 เยน
56,000 เยน 65,000 เยน ค่าลงทะเบียน 30,000 เยน 50,000 เยน
ค่าส่วนกลาง/เดือน 9,000 เยน 8,000 เยน *ข้อมูล
เพิ่มเติม
ทุก 6 เดือน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพักอาศัยต่อ 15,000 เยน

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.