Compare Listings

Category Business

 • คอร์ส"สัมภาษณ์ในบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้งาน" - May 2018

  10 บทเรียน ใน 6,000 ฿ 999 ฿

  workcourse

  คอร์สเรียนออนไลน์ 9 วัน (พร้อมดูคลิปซ้ำ ๆ ได้ทั้งหมด 30 วัน)
  มีกลุ่มเฟซบุ๊กปิดให้ได้สอบถามมายเซนเซ และพูดคุยกันตลอด

  คอร์สนี้จะเน้นสำหรับคนที่จะเสริมความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งาน
  อยากรู้ประโยคและคำศัพท์สำหรับเตรียมสัมภาษณ์งานในบริษัทญี่ปุ่นพร้อมวิธีเตรียมพร้อมในการสัมภาษาณ์งานในด้านต่างๆ
  เช่นมารยาทในการไปสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวเองในวันแรกที่มาทำงาน
  ภาษาสุภาพที่ใช้บ่อยในการทำงานในบริษัท เป็นต้น

 • คอร์ส"สัมภาษณ์ในบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้งาน" - June (A)

  10 บทเรียน ใน 6,000 ฿ 999 ฿

  workcourse

  คอร์สเรียนออนไลน์ 9 วัน (พร้อมดูคลิปซ้ำ ๆ ได้ทั้งหมด 30 วัน)
  มีกลุ่มเฟซบุ๊กปิดให้ได้สอบถามมายเซนเซ และพูดคุยกันตลอด

  คอร์สนี้จะเน้นสำหรับคนที่จะเสริมความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งาน
  อยากรู้ประโยคและคำศัพท์สำหรับเตรียมสัมภาษณ์งานในบริษัทญี่ปุ่นพร้อมวิธีเตรียมพร้อมในการสัมภาษาณ์งานในด้านต่างๆ
  เช่นมารยาทในการไปสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวเองในวันแรกที่มาทำงาน
  ภาษาสุภาพที่ใช้บ่อยในการทำงานในบริษัท เป็นต้น

 • คอร์ส"สัมภาษณ์ในบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้งาน" - July (B)

  10 บทเรียน ใน 6,000 ฿ 999 ฿

  workcourse

  คอร์สเรียนออนไลน์ 9 วัน (พร้อมดูคลิปซ้ำ ๆ ได้ทั้งหมด 30 วัน)
  มีกลุ่มเฟซบุ๊กปิดให้ได้สอบถามมายเซนเซ และพูดคุยกันตลอด

  คอร์สนี้จะเน้นสำหรับคนที่จะเสริมความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งาน
  อยากรู้ประโยคและคำศัพท์สำหรับเตรียมสัมภาษณ์งานในบริษัทญี่ปุ่นพร้อมวิธีเตรียมพร้อมในการสัมภาษาณ์งานในด้านต่างๆ
  เช่นมารยาทในการไปสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวเองในวันแรกที่มาทำงาน
  ภาษาสุภาพที่ใช้บ่อยในการทำงานในบริษัท เป็นต้น