Compare Listings

Category Kanji

 • คอร์สคันจิพื้นฐาน 1 - 1st Mar (A1)

  12 บทเรียน ใน

  future web

  “คอร์สคันจิพื้นฐาน 1”
  เรียนได้ทั้งหมด 30 วัน (เริ่มนับจากวันคอร์สเริ่ม) + พูดคุยในกรุ๊ปเฟซบุ๊กได้ตลอดการเรียน

  คอร์สสำหรับผู้ที่มีปัญหากับการจำ หรือแยกแยะคันจิ ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจำจากตรงไหน และมีหลักการจำอย่างไร
  ในคอร์สนี้จะเป็นการค่อย ๆ สอนส่วนประกอบของตัวอักษรไปทีละขั้น พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้คันจินั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจำค่ะ

 • คอร์สคันจิพื้นฐาน 1 - 15th Mar (A2)

  12 บทเรียน ใน

  future web

  “คอร์สคันจิพื้นฐาน 1”
  เรียนได้ทั้งหมด 30 วัน (เริ่มนับจากวันคอร์สเริ่ม) + พูดคุยในกรุ๊ปเฟซบุ๊กได้ตลอดการเรียน

  คอร์สสำหรับผู้ที่มีปัญหากับการจำ หรือแยกแยะคันจิ ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจำจากตรงไหน และมีหลักการจำอย่างไร
  ในคอร์สนี้จะเป็นการค่อย ๆ สอนส่วนประกอบของตัวอักษรไปทีละขั้น พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้คันจินั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจำค่ะ

 • คอร์สคันจิพื้นฐาน 1 - 1st Apr (B1)

  12 บทเรียน ใน

  future web

  “คอร์สคันจิพื้นฐาน 1”
  เรียนได้ทั้งหมด 30 วัน (เริ่มนับจากวันคอร์สเริ่ม) + พูดคุยในกรุ๊ปเฟซบุ๊กได้ตลอดการเรียน

  คอร์สสำหรับผู้ที่มีปัญหากับการจำ หรือแยกแยะคันจิ ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจำจากตรงไหน และมีหลักการจำอย่างไร
  ในคอร์สนี้จะเป็นการค่อย ๆ สอนส่วนประกอบของตัวอักษรไปทีละขั้น พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้คันจินั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจำค่ะ

 • คอร์สคันจิพื้นฐาน 1

  12 บทเรียน ใน

  future web

  “คอร์สคันจิพื้นฐาน 1”
  เรียนได้ทั้งหมด 30 วัน (เริ่มนับจากวันคอร์สเริ่ม) + พูดคุยในกรุ๊ปเฟซบุ๊กได้ตลอดการเรียน

  คอร์สสำหรับผู้ที่มีปัญหากับการจำ หรือแยกแยะคันจิ ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจำจากตรงไหน และมีหลักการจำอย่างไร
  ในคอร์สนี้จะเป็นการค่อย ๆ สอนส่วนประกอบของตัวอักษรไปทีละขั้น พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้คันจินั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจำค่ะ

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • สนุก ไม่ซีเรียส ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเฟซบุ๊ก
 • ได้สำเนียง และเรียนประโยคที่ใช้พูดจริงนอกเหนือบทเรียน
 • จำลองสถานการณ์ที่ได้ใช้เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่น
 • ให้ข้อแนะนำในการเตรียมไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์จากกูรูญี่ปุ่น
 • ระยะเวลาดูคอร์ส 30 วัน