Compare Listings

ARC Academy Osaka

Description

ARC Academy มีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกมาเรียนภาษาภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี **หากท่านใดสนใจ สามารถติอต่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://japanese.arc-academy.net/en/building/osaka

Student Stats

0 %

School Facilities

 • อินเทอร์เน็ต

 • ห้องพักผ่อนส่วนกลาง

 • มุมสำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน

Special Activities

 • พิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนใหม่

 • พิธีจบการศึกษา

 • วันกีฬาสี

 • ไปชมซากุระ

 • การประกวดสุนทรพจน์

 • ทัศนศึกษา

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น

Program Overview

 • หลักสูตรระยะสั้น – เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนทุกวัน สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างสมดุลกันเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะช่วงเวลาเช่น ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เป็นต้น
 • หลักสูตรระยะยาว – หลักสูตรนี้เป็นชั้นเรียนผสมกันระหว่างหลักสูตรเข้มข้นและหลักสูตรศึกษาต่างประเท  โดยเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจส่วนตัว  นักเรียนทุกคนจะได้เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ทักษะ อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยทางโรงเรียนจะเน้นไปที่การพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

Long Term Program Information

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Study Abroad Japanese Language Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 360,000 0 2,000 462,000
Study Abroad Japanese Language Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 720,000 0 2,000 822,000
Study Abroad Japanese Language Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 1,080,000 0 2,000 1,182,000
Study Abroad Japanese Language Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 1,440,000 0 2,000 1,542,000

Long Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Short Term Program Information

หลักสูตรระยะสั้น (3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Intensive Course 3 เดือน เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม / มกราคม 0 10,000 180,000 3,900 2,000 195,900

Short Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Dormitory Information

รายละเอียดที่พักในเว็บไซต์โรงเรียน CLICK!

 1. Chateau Hanazono (http://www.chateau-kk.com/)
ชนิดที่พัก อพาร์ตเมนต์(ห้องเดี่ยว)
ระยะทางจากโรงเรียน เดินประมาณ 35 นาที
สัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน
ค่าเช่า 35,000 เยน ~ / เดือน (รวมค่าน้ำและ Wi-Fi)
ค่าสาธารณูปโภค ตามปริมาณการใช้จริง
ประกันอัคคีภัย 500 เยน / เดือน
ค่าแรกเข้า ไม่มี
ค่ามัดจำ (ไม่สามารถคืนเงินได้) 10,000 - 20,000 เยน, ค่าทำความสะอาด 20,000 เยน

*ค่าเช่าต่อระยะเวลา 3 เดือน รวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว อยู่ที่ 159,500 เยน
ทั้งนี้ หากนักเรียนใช้สารณูปโภคเกิน 5,000 เยน/เดือน ต้องชำระเพิ่มเติม

..

2. Kamikawa (http://www.chateau-kk.com/)

ชนิดที่พัก อพาร์ตเมนต์(ห้องเดี่ยว)
ระยะทางจากโรงเรียน เดินประมาณ 20 นาที
สัญญาเช่าขั้นต่ำ 6 เดือน
ค่าเช่า 41,000 เยน ~ / เดือน (รวมค่าน้ำและ Wi-Fi)
ค่าสาธารณูปโภค ตามปริมาณการใช้จริง
ประกันอัคคีภัย 500 เยน / เดือน
ค่าแรกเข้า ไม่มี
ค่ามัดจำ (ไม่สามารถคืนเงินได้) 30,000 - 40,000 เยน, ค่าทำความสะอาด 20,000 เยน

..

3. R-Japan <Momodani> (http://ocd.r-japan.co.jp/)

ชนิดที่พัก อพาร์ตเมนต์(ห้องเดี่ยว)
ระยะทางจากโรงเรียน 30 นาที (นั่งรถไฟ 18 นาที + เดิน 15 นาที)/ ขี่จักรยาน 20 นาที
ค่าเช่า 43,000 เยน / เดือน (รวมค่าน้ำและ Wi-Fi)
ค่าสาธารณูปโภค ตามปริมาณการใช้จริง
ประกันอัคคีภัย 10,000 เยน
ค่าแรกเข้า 43,000 เยน
ค่ามัดจำ (ไม่สามารถคืนเงินได้) ค่าทำความสะอาด 21,600 เยน (เมือคืนห้อง)

School Schedule and Application

Start Date Study Term Program Name Program Type Application Deadline
January Long Term

Contact info

Website
+81-6-66351735
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09:00 - 19:00 น.

Other Schools

Nagoya
nia_image_141

Nagoya International Academy

Station: Hongo

Yokohama
kanrin-cover

Kanrin Japanese School

Station: Aobadai