Compare Listings

Arc Academy Shinjuku

Website
+81-3-5337-0166
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น.

Highlights

 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 40 ประเทศ จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษาและคำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและคลายกังวล ในระหว่างอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น

 • บุคลากรผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอน และสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นักเรียนจะได้เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการสื่อสาร นอกจากนี้ สิ่งที่พิเศษที่ทางโรงเรียนของเราได้เพิ่มเข้ามาก็คือ การคิด เพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้านักเรียนได้ฝึกคิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็จะทำให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนดีขึ้นไปด้วยเช่นกั

Highlights

 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 40 ประเทศ จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษาและคำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและคลายกังวล ในระหว่างอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น

 • บุคลากรผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอน และสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นักเรียนจะได้เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการสื่อสาร นอกจากนี้ สิ่งที่พิเศษที่ทางโรงเรียนของเราได้เพิ่มเข้ามาก็คือ การคิด เพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้านักเรียนได้ฝึกคิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็จะทำให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนดีขึ้นไปด้วยเช่นกั

Description

ARC Academy มีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกมาเรียนภาษาภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี **หากท่านใดสนใจ สามารถติอต่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://japanese.arc-academy.net/en/building/shinjuku

Student Stats

เนื่องจากมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 40 ประเทศ นักเรียนจึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร มีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษาและคำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและคลายกังวล ในระหว่างอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น บุคลากรผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอน และสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการสื่อสาร นอกจากนี้ สิ่งที่พิเศษที่ทางโรงเรียนของเราได้เพิ่มเข้ามาก็คือ การคิด เพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้านักเรียนได้ฝึกคิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็จะทำให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

China 60 %
Vietnam 9 %
Thai 7 %
Hong Kong 5 %
Saudi Arabia 4 %
Taiwan 4 %
Europe 2 %
Other 9 %

School Facilities

 • อินเทอร์เน็ต

 • ห้องพักผ่อนส่วนกลาง

 • มุมสำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน

Special Activities

 • พิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนใหม่

 • พิธีจบการศึกษา

 • วันกีฬาสี

 • ไปชมซากุระ

 • การประกวดสุนทรพจน์

 • ทัศนศึกษาที่ฮาโกเน่ นิกโก้ หรือภูเขาไฟฟูจิ

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น

Program Overview

 • หลักสูตรระยะสั้น – เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนทุกวัน สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างสมดุลกันเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะช่วงเวลาเช่น ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เป็นต้น
 • หลักสูตรระยะยาว – หลักสูตรนี้เป็นชั้นเรียนผสมกันระหว่างหลักสูตรเข้มข้นและหลักสูตรศึกษาต่างประเท  โดยเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจส่วนตัว  นักเรียนทุกคนจะได้เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ทักษะ อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยทางโรงเรียนจะเน้นไปที่การพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

Long Term Program Information

 

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Study Abroad Japanese Language Course 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 360,000 0 2,000 462,000
Study Abroad Japanese Language Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 720,000 0 2,000 822,000
Study Abroad Japanese Language Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 30,000 70,000 1,080,000 0 2,000 1,182,000
Study Abroad Japanese Language Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 30,000 70,000 1,440,000 0 2,000 1,542,000

Long Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Short Term Program Information

 

หลักสูตรระยะสั้น (3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Intensive Course 3 เดือน เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม / มกราคม 0 10,000 180,000 3,900 2,000 195,900

Short Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Dormitory Information

 1. DK House Shinkoiwa (http://www.e-guesthouse.com/eng/tokyo)
  1). ชนิดห้อง: ห้องเดียว
  2). สถานีที่อยู่ใกล้: Shinkoiwa (เดิน 8 นาที) รถไฟสาย JR Sobu
  3). สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง: เตียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, ถังขยะ, อินเทอร์เน็ต (ฟรี)
  พื้นที่ส่วนกลาง: มุมรับประทานอาหาร, ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
  4). สัญญาเช่า: ขั้นต่ำ 3 เดือน
  5).

  ค่าใช้จ่าย JPY
  ค่ามัดจำ 50,000
  ค่าเช่าต่อเดือน 55,000
  ค่าสาธารณูปโภค 12,000

  * เมื่อนักเรียนยายออก จะได้เงินมัดจำคืนไม่เกิน 15,000 เยน
  * ต้องชำระ Bed Pad ราคา 2,160 เยน
  6).

  ค่าเดินทาง   9,050 เยน/เดือน   เดินทาง 30 นาที

  ..

 2.  OAK House Kagurazaka FLAT (http://www.oakhouse.jp/eng/house/842)
  1). ชนิดห้อง: Semi-Private
  2). สถานีที่อยู่ใกล้: Kagurazaka (เดิน 4 นาที) รถไฟใต้ดินสาย Tosai
  3). สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง: เตียงสูง, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เย็นขนาดเล็ก, ราวแขวนเสื้อ, ตู้เก็บของ
  พื้นที่ส่วนกลาง: เครื่องปรับอากาศ, Wi-Fi, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, เตาไฟฟ้า, ระเบียง
  4). สัญญาเช่า: ขั้นต่ำ 1 เดือน
  5).

  ค่าใช้จ่าย JPY
  ค่ามัดจำ 30,000
  ค่าเช่าต่อเดือน 56,000
  ค่าชุดเครื่องนอน 9,000

  * เมื่อนักเรียนยายออก จะได้เงินมัดจำคืนไม่เกิน 20,000 เยน
  * ค่าสาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว
  6).

  ค่าเดินทาง 10,180 เยน/เดือน เดินทาง 12 นาที

  ..

 3. Hasune Apartment 
  1). ชนิดห้อง: ห้องคู่ (ห้องนอน 2 ห้อง แชร์ห้องครัวและห้องน้ำ)
  2). สถานีที่อยู่ใกล้: Hasune (เดิน 7 นาที)
  3). สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง: เครื่องปรับอากศ, เตียง, โต๊ะ
  พื้นที่ส่วนรวม: ห้องครัว, เครื่องซักผ้า, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, Wi-Fi, ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ
  4). สัญญาเช่า: ขั้นต่ำ 3 เดือน
  5).

  ค่าใช้จ่าย JPY
  ค่ามัดจำ 35,000
  ค่าทำความสะอาด,
  ค่าส่วนกลาง
  11,900
  ค่าเช่าต่อเดือน 28,000

  * ค่าสาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว
  6).

  ค่าเดินทาง 11,840 เยน/เดือน เดินทาง 34 นาที

School Schedule and Application

Start Date Study Term Program Name Program Type Application Deadline
January Long Term

Contact info

Website
+81-3-5337-0166
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น.

Other Schools

Tokyo
jtis-japan-tokyo-international-schoo-9

Area: Shinjuku-ku

Nagoya
nia_image_141

Nagoya International Academy

Station: Hongo