Compare Listings

Sendagaya Japanese Institute

Highlights

 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบัน จึงดูแลนักเรียนไทยได้อย่างเต็มที่ และผู้ปกครองของนักเรียนสามารถไว้วางใจได้

 • มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องจะไม่เกิน 20 คน นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลายหลายซึ่งแบ่งตามเป้าหมายและระดับอีกด้วย

 • อาจารย์ทุกคนในสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น

 • พัฒนาตำราเรียน และตำราสอบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเอง

Highlights

 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบัน จึงดูแลนักเรียนไทยได้อย่างเต็มที่ และผู้ปกครองของนักเรียนสามารถไว้วางใจได้

 • มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องจะไม่เกิน 20 คน นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลายหลายซึ่งแบ่งตามเป้าหมายและระดับอีกด้วย

 • อาจารย์ทุกคนในสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น

 • พัฒนาตำราเรียน และตำราสอบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเอง

Description

Sendagaya Japanese Institute มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 40 ปี และได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น Sendagaya Japanese College และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนภาษาญี่ป่นแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น S.J.I. Group เป็นสถาบันขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้จบการศึกษาจากสถาบันไปมีมากกว่า 100 สัญชาติ  อาจารย์และพนักงานของสถาบัน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานพิเศษอีกด้วย **หากท่านใดสนใจ สามารถติอต่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.jp-sjs.ac.jp/th/contact/

Student Stats

China 60 %
Vietnam 9 %
Thai 7 %
Hong Kong 5 %
Saudi Arabia 4 %
Europe 2 %
Other 9 %

School Facilities

 • Wi-Fi

 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ห้องคอมพิวเตอร์

 • ห้องสมุด

 • ห้องพยาบาล

 • ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

 • โต๊ะนั่งเล่น

 • พื้นที่สูบบุหรี่

Special Activities

 • กิจกรรมพูดคุยกับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเรียนคอร์สอบรมครูของสถาบัน

 • ทัศนศึกษาปีละ 2 ครั้ง (บาร์บีคิว, adventure game, Tokyo Disney Land, Tokyo Disney Sea สลับกันไปในแต่ละปี)

Program Overview

 • ระยะยาว (หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ)

คอร์สเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีวิชาเลือกสำหรับคนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท เซมมง และคนที่ไม่ต้องการเรียนต่อ ก็สามารถเรียนวิชาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หรือภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนหางานได้ ระดับการเรียนมีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูงสุด มีระบบอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ  ได้วีซ่านักเรียนสองปี จึงใช้สิทธิส่วนลดสำหรับนักเรียนต่าง ๆ ได้

 

 • ระยะสั้น (Everyday Course)

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด, การอ่าน และการเขียนทั่วไป สามารถเรียนได้ตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไป เปิดสอน 4 ครั้งต่อปี นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ นักเรียนที่มีพื้นฐานสามาถเลือกระยะเรียนเองได้ คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

 • คอร์สตามฤดูกาล (ซัมเมอร์)

หลักสูตรแบบระยะสั้น แต่เพิ่มเติมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ใช้งานจริงได้ และยังได้สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น คอร์สนี้มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกมาเข้าร่วม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้น  ใช้วีซ่าพำนักระยะสั้นในการมาเรียน

 

 • คอร์ส group/private

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มจำนวนคนน้อย หรือหลักสูตรแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถทำวีซ่ามาญี่ปุ่นได้เอง หรือพำนักที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถออกเอกสารเพื่อทำวีซ่าให้ได้

Long Term Program Information

 

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
University Preparatory Course
6 เดือน เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 345,000 6,000 40,000 471,000
1 ปี เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 690,000 6,000 40,000 816,000
1 ปี 6 เดือน เมษายน / ตุลาคม 20,000 60,000 1,035,000 6,000 40,000 1,161,000
2 ปี เมษายน 20,000 60,000 1,380,000 6,000 40,000 1,506,000

Long Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน บริการรับส่งที่สนามบิน: มีเทอมละ 1 วัน วันละสองรอบ หากนักเรียนต้องการนั่งรถบัสของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนจองตั๋วเครื่องบินให้ตรงวัน

Short Term Program Information

 

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน - 3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
4 สัปดาห์ (เข้าเรียน 20 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 - 80000 - - 90,000
10 สัปดาห์ (เข้าเรียน 50 วัน) เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 10,000 - 180000 - - 190,000

Short Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน บริการรับ-สิงที่สนามบิน: นักเรียนต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมชำระเพิ่มเติม 15,000 เยน

Dormitory Information

ทางสถาบันมีหอพัก 3 ประเภท รวมกันมากกว่าสิบแห่ง รวมถึงโฮมสเตย์ (พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น) ให้นักเรียนเลือกสรร

 1. หอพักของทางสถาบัน (หอใน)

*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวเท่านั้น*

 • หอพักห้องคู่ที่ทางสถาบันเป็นผู้ดูแล สะดวกสบายเนื่องจากใกล้สถาบัน
 • มีทั้งที่พักที่เดินจากสถาบันได้ และที่พักที่นั่งรถไฟเพียงไม่ถึงสิบนาที
 • มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต (wifi) แล้ว

หอที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ (หอนอก)
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะยาวและระยะสั้น*

 • หอพักที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ เป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด จึงมีความเป็นส่วนตัวสูง
 • บริเวณรอบที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ห่างจากสถาบันโดยรถไฟไม่ประมาณ 30 นาที
 • มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าพักได้ทันที ค่าใช้จ่ายรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท (wifi) แล้ว
 • รวมถึงมีทั้งแบบมีอาหาร (เช้า – เย็น) และแบบไม่มีอาหารให้เลือกอีกด้วย

2. โฮมสเตย์
*ที่พักสำหรับนักเรียนระยะสั้นเท่านั้น*

 • โอกาสพิเศษที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะทำให้มีโอกาสฝึกภาษาแล้ว
  ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นจริงๆ
 • ครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่นักเรียนจะไปพักด้วย เป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากสถาบันแล้ว
 • จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย และทางครอบครัวชาวญี่ปุ่นก็คุ้นเคยกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

School Schedule and Application

Start Date Study Term Program Name Program Type Application Deadline
January Long Term

Contact info

Website
(+81)3-5337-7001
Monday-Friday 09:00-18:00

Other Schools

Nagoya
nia_image_141

Nagoya International Academy

Station: Hongo

Kyoto
beach!

ARC Academy Kyoto

Yokohama
kanrin-cover

Kanrin Japanese School

Station: Aobadai