Compare Listings

Description

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy เป็นศูนย์รวมนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบรับความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้  ที่ผ่านมาเราจึงพยายามพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ มาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเรามีความตั้งใจว่าจะคอยรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน แล้วนำข้อคิดเห็นนั้นไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนและสร้างสิ่งแวดล้อมในการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป **หากท่านใดสนใจ สามารถติอต่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.tokyogalaxy.ac.jp/th/contact/index.php

Student Stats

0 %

School Facilities

 • ห้องสมุด

 • มุมทบทวนบทเรียน

 • ห้องประชุม

 • ห้องพักผ่อน

 • ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ

Special Activities

 • พิธีเปิดภาคเรียน

 • ปาร์ตี้บาร์บีคิว

 • งานกีฬาโรงเรียน

 • ทัศนศึกษาดิสนีย์แลนด์

 • งานเลี้ยงสิ้นปี

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่

 • พิธีชงชา

 • ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ (Senmon gakkou)

 • การประชุมแนะแนวการศึกษา

 • พิธีจบการศึกษา

Program Overview

           1. หลักสูตรวิชาเลือก : ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy ได้จัดชั้นเรียนโดยแบ่งตามระดับความรู้ในคาบเรียนที่ 1 และ 2 และในคาบเรียนที่ 3 และ 4 นั้น จะเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่ตนเองเลือกไว้ การที่นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาที่จำเป็นเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเองนั้น จะทำให้ช่วงเวลาการศึกษาในต่างประเทศที่มีค่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้

 

 

สำหรับคนที่สนใจทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอนิเมชั่น
時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:20-10:55 วิชาหลัก
11:05-12:40

วิชาเลือก

การค้นคว้าด้านอนิเมชั่นญี่ปุ่น การอ่านบทความ มาเป็นนักพากย์อนิเมชั่นกันเถอะ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ในวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นนักเรียนจะได้เรียนการจัดดอกไม้, การใส่ชุดกิโมโนซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น เป็นต้น หรือเลือกเรียนวิชาทางด้านอนิเมชั่น
วิชาอื่นๆ:ภาพยนตร์ญี่ปุ่น, ละครซีรีย์, ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการทำอาหาร, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง, ชีวประวัติบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น, สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, ภาษาคันไซ เป็นต้น

 

สำหรับคนที่ต้องการจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1ให้ผ่านให้ได้
時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:20-10:55 วิชาหลัก
11:05-12:40

วิชาเลือก

เตรียมตัวสอบวัดระดับ N1 การฝึกทักษะการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อการสอบวัดระดับ N1 ไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับ N1 คำศัพท์เพื่อการสอบวัดระดับ N1

ในกรณีที่ต้องการสอบผ่านระดับ N1ในระยะเวลาอันสั้น ควรเน้นเรียนชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ
วิชาอื่นๆ:คำศัพท์ชั้นสูง, การฟังเพื่อการสอบ, เทคนิคการฟังเพื่อจับใจความข่าวหรือเลคเชอร์, การเขียน เป็นต้น

สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว
時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:20-10:55 วิชาหลัก
11:05-12:40

วิชาเลือก

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว การสนทนาในชีวิตประจำวัน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการ

(การสนทนาเพื่อการโรงแรม)

ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน แบบฝึกหัดการใช้ภาษาสุภาพ

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเหตุการณ์ญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนการสนทนาด้วยภาษาสุภาพ
วิชาอื่นๆ :ไวยากรณ์ระดับกลาง, การเขียน, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2, การฟังระดับสูง, การสนทนา, สุนทรพจน์ เป็นต้น

 

สำหรับคนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:20-10:55 วิชาหลัก
11:05-12:40

วิชาเลือก

พื้นฐานวิทยานิพนธ์ การเขียนแผนการวิจัย การเตรียมตัวสอบ TOEIC ☆ทักษะการอ่านงานวิทยานิพนธ์ การอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ

ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะการอ่านตำราเรียนเฉพาะทางและทักษะการเขียน ควบคู่ไปกับการเรียนวิธีการเขียนแผนการวิจัย ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีเครื่องหมาย ☆ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยยังต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษอีกด้วย
วิชาอื่น: ก่อนการสอบคัดเลือก →เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่เดือนต.ค.-เดือนธ.ค.), ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว, การฝึกเขียนวิทยานิพนธ์, การเตรียมตัวสอบข้อสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ, การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 เป็นต้น

หลังสอบคัดเลือกผ่าน →  วิธีการเขียน การฟัง การฝึกพูดสุนทรพจน์สำหรับนักศึกษา, เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย, ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

 

สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โดยที่ไม่ได้ลงเรียนในชั้นเรียนพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ
時間 / 曜日 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:20-10:55 วิชาหลัก
11:05-12:40

วิชาเลือก

พื้นฐานวิทยานิพนธ์ เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ เตรียมตัวสอบข้อสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Studying

Previous college

Entrance Exams

นักเรียนที่ไม่ได้เลือกเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ ควรเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้าโดยเลือกเรียนในวิชาเลือก และในช่วงบ่ายก็ยังสามารถเรียนวิชาต่างๆเพื่อเตรียมตัวสอบได้ด้วย
วิชาอื่นๆ :ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน, เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว, การฝึกเขียนวิทยานิพนธ์, การเตรียมตัวสอบข้อเขียน, การสนทนาระดับสูง เป็นต้น

 

 1. ชั้นเรียนพิเศษสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อ - หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อนี้ เป็นชั้นเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลและเอกชนได้ โดยจะเรียนเทคนิคในการทำข้อสอบแบบเข้มข้น หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อนี้มีข้อดีที่แตกต่างจากการสอบเข้าเรียนโดยตรง คือ สามารถจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อได้มากยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน

 

 1. ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ - หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการกลับไปทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Tokyo Galaxy เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในแต่ละประเทศว่าสามารถใช้ได้จริง ทางโรงเรียนได้แต่งตำราเรียนและสร้างหลักสูตรใหม่โดยอาศัยประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่มีมาจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจนี้ดำเนินการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเป็นอย่างดี

Long Term Program Information

 

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Regular Course 6 เดือน เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 20,000 58,000 340,000 9,800 0 427,800
Regular Course 1 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 20,000 58,000 680,000 9,800 0 767,800
Regular Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 20,000 58,000 1,020,000 19,600 0 1,117,600
Regular Course 2 ปี เมษายน (กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม) 20,000 58,000 1,360,000 19,600 0 1,457,600
College Preparatory Course 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม 20,000 58,000 1,080,000 19,600 0 1,177,600
College Preparatory Course 2 ปี เมษายน 20,000 58,000 1,440,000 19,600 0 1,537,600

Long Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Short Term Program Information

 

หลักสูตรระยะสั้น (3 เดือน) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ อื่น ๆ
Regular Short Term Course 10 สัปดาห์ เมษายน / มกราคม / ตุลาคม / กรกฎาคม 0 0 175,000 9,800 0 184,800

Short Term Additional Information

หน่วยเงิน: เยน

Dormitory Information

หอพักนั่งรถไฟใต้ดินจากโรงเรียน ใช้เวลา 20 นาที และใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที จากสถานี Magome ไปยังที่พัก

ในแต่ละห้อง มีห้องพักใหญ่ 1 ห้อง  สามารถรองรับนักเรียนได้ 5 คน  มีห้องคู่ 2 ห้อง และห้องเดี่ยว 1 ห้อง  มีห้องที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องอาบน้ำ

มีบริการ Wi-fi ฟรี

*ในกรณีที่ต้องการผ้าปูที่นอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 9,000 เยน

 

รูปแบบห้อง พักเดี่ยว พักคู่
ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

ระยะเวลา
การเขาพัก
สั้น
(น้อยกว่า3เดือน)
ยาว
(มากกว่า3เดือน)

ค่าเช่า/เดือน
6.8 ตร.ม. 9 ตร.ม.
39,000 เยน/คน
ค่ามัดจำ 20,000 เยน 30,000 เยน
56,000 เยน 65,000 เยน ค่าลงทะเบียน 30,000 เยน 50,000 เยน
ค่าส่วนกลาง/เดือน 9,000 เยน 8,000 เยน *ข้อมูล
เพิ่มเติม
ทุก 6 เดือน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพักอาศัยต่อ 15,000 เยน

School Schedule and Application

Start Date Study Term Program Name Program Type Application Deadline
January Long Term

Contact info

Website
03-6280-5830
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Other Schools

Tokyo
tcj-1668

Tokyo Central Japanese Language School

Area: Shinjuku-ku

Station: Shinanomachi

Yokohama
13

Station: Sakuragicho