Compare Listings

I Love Japan Welcome Party

สวัสดีค่ะ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
บริษัท ไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงาน Summer Program ประจำปี 2561
และมีภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองมาให้ได้ชมกันค่ะ 🙂

ทั้งนี้ นักศึกษาฝึกงานมีมาฝึกทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาด้วยกันทั้งหมด 6 คน ได้แก่

  1. นางสาวคุณณปภัช เดชไพรขลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายขายทัวร์ญี่ปุ่น
  2. นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายขายทัวร์ญี่ปุ่น
  3. นายภาณุวัฒน์ รุจินานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายขายทัวร์ญี่ปุ่น
  4. นางสาวปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  5. นางสาวนิชา กาญจนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  6. นางสาวพัชรพร มณีวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

ขอให้น้อง ๆ นักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ 🙂

สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับไอเลิฟเจแปน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.ilovejapantours.com/th/internship

แล้วพบกันค่ะ ^^

Comments are closed.