Compare Listings

นักศึกษาร่วมฝึกงานหลักสูตร SUMMER PROGRAM 2019 กับ I LOVE JAPAN รุ่นที่ 6

ปี 2019 ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 6
ร่วมฝึกงานด้วยกันทั้งหมด 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวมาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  2. นางสาวอารียา ตั้งจิตต์มั่น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายออกแบบกราฟิก
  3. นางสาววิมพ์วิภา สกุลดีเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายทัวร์ญี่ปุ่น

ขอให้น้อง ๆ นักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ

ทั้งนี้ หากนักศึกษาสนใจร่วมฝึกงานกับบริษัท ไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป จำกัด
สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้
https://www.ilovejapantours.com/th/internship

ขอบคุณค่ะ

Comments are closed.