Compare Listings

คอร์สตะลุยโจทย์ JLPT N4 พาร์ตคำศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่าน


อาจารย์ Mai Sensei
14 บทเรียน

“คอร์สตะลุยโจทย์ N4 พาร์ตคำศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่าน” เป็นคอร์สที่เซนเซจะมาทำแนวข้อสอบไปพร้อมกับเรา อีกทั้งเคล็ดลับการจำคำศัพท์และไวยากรณ์แบบสนุก ๆ รวมทั้งเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตอบโจทย์ได้เร็วขึ้น

“คอร์สตะลุยโจทย์ JLPT N4 พาร์ตคำศัพท์  ไวยากรณ์และการอ่าน”
กับมายเซนเซและเคนจิ

==============================

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ N4 อยู่และยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านการสอบครั้งนี้ไปได้หรือไม่
คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบให้กับทุกคน คอร์สตะลุยโจทย์ JLPT N4 พาร์ตคำศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่าน
เป็นคอร์สที่ทุกคนจะได้ฝึกทำข้อสอบทั้งสามพาร์ตไปพร้อมกับเซนเซทั้งสอง
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เคล็ดลับการจำศัพท์และไวยากรณ์แบบสนุก ๆ
รวมทั้งเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย